bractwo kurkowe baner nowy

youtube-link

kalendarz imprez 2018

Dzisiaj
Wszystkie
110
31978782

Strzelnice

STRZELNICE

Cała procedura wydawania decyzji na użytkowanie strzelnicy jest opisana szczegółowo w Ustawie o broni i amunicji z 21 maja 1999 Rozdział 4 art. 45,46,47,48,i 49 (wraz z późniejszymi zmianami) –ale zmiany te strzelnic nie dotyczą, Ustawa ta została ogłoszona w Dzienniku Ustaw nr 53, poz 549.

 


Akty wykonawcze do Ustawy w zakresie strzelnic znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (wraz z późniejszymi zmianami) Dziennik Ustaw nr 18 poz. 234. oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących budowy i użytkowania strzelnic z dnia 4 kwietnia 2000 ( Dziennik Ustaw nr 27 poz.341) zaś szczegółowe wymagania z zakresu przeciwdziałania hałasowi zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku ( Dzienniki Ustaw nr 66 poz.436).
Są to absolutnie wszystkie wymagania dotyczące lokalizacji, budowy i użytkowania strzelnic w naszym kraju.
Oczywistym także jest, że wszelkie budowy, adaptacje i modernizacje muszą być zgodne z Prawem Budowlanym w zakresie ogólnym.

A tak zupełnie praktycznie to :
1. Strzelnicę należy tak zbudować aby pocisk wystrzelony ze stanowiska strzeleckiego, zgodnie z Regulaminem Strzelnicy, jej nie opuścił.
2. Regulamin strzelnicy należy przepisać z Rozporządzenia Ministra SWiA. Jest tylko jedna zasada- nie można czynić Regulaminu mniej rygorystycznym niż jest to w Rozporządzeniu. Można natomiast go obostrzać np. widać kawałek nieba …. to wtedy piszemy nie wolno strzelać pod większym kątem do góry niż 40 º itp.
3.Nie lokalizować strzelnic otwartych w odległości mniejszej niż 100 m od domów mieszkalnych bo wtedy będą zawsze przekroczone normy hałasu.
3. Unikać terenów o wysokim lustrze wody podskórnej; przy wysokości lustra do 1m nie można lokalizować strzelnicy, a im woda wyżej tym częściej trzeba zbierać ołów z pocisków.
4. Teren strzelnicy powinien być ogrodzony - szczególnie wały.
5. Prowadzić Książkę Rejestru na strzelnicy.

Co należy zrobić aby strzelnicę dopuścić do użytkowania :

1.Przygotować obiekt według powyższych zasad
2. Wystosować do Burmistrza, Wójta, Prezydenta Miasta, wniosek o wydanie decyzji o dopuszczenie strzelnicy do użytkowania. Do wniosku należy dołączyć Regulamin Strzelnicy w celu jego zatwierdzenia. Dobrze też załączyć szkic obiektu.
3. To wszystko. Resztę muszą załatwić władze wyżej wymienione.


Opracował

Strzelmistrz Zjednoczenia KBS RP

Paweł Przychodniak