bractwo kurkowe baner nowy

youtube-link

kalendarz imprez 2018

Dzisiaj
Wszystkie
149
31978821

Broń czarnoprochowa

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY POSŁUGIWANIU SIĘ BRONIĄ CZARNOPROCHOWĄ

Należy używać wyłącznie czarnego prochu. Użycie nawet małejilości prochu bezdymnego jest zabronione. Broń powinna być atestowana przez wytwórcę, posiadać jego znaki firmowe i napis "Black Powder Only".

 

Czarny proch jest dostępny w4 granulacjachoznaczonych literami „F”umieszczonymi na pojemnikach:

·                    IFlub fg- jest najgrubszy i nadaje się do największych kalibrów i modeli armat.

·                    2Flub ffg-popularny proch o drobnej granulacji używany do broni o kalibrze .45 i większym.

·                    3Flub fffg- najbardziej popularny proch używany do rewolwerów i strzelb o kalibrze do .45 4Flub ffffg- proch najdrobniejszy używany do pistoletów o kalibrze. 31 i mniejszych oraz jako podsypka w broni z zamkami skałkowymi.

Proch nie może być trzymany w pojemnikach, które mogą się elektryzować, pojemniki z prochem należytrzymać zawsze z daleka od źródeł ciepła. Kapiszony i czarny proch nie powinny być przechowywane razem.

Kapiszony są czułe na statyczne ładunki elektryczne, wysoką temperaturę, ogień i uderzenia. Nie należy przechowywać ich w szklanych pojemnikach lecz w oryginalnych opakowaniach.

Nie można palić tytoniu podczas ładowania. strzelania lub przenoszenia czarnego prochu. Podczas strzelania należy upewnić się, że widzowie znajdują się za strzelającym.

Nie należy zwalniać kurka w broni kapiszonowej bez założonego kapiszona ponieważ prowadzi to do uszkodzenia kominka. W broni z zamkiem skałkowym nie można zwalniać kurka bez zamocowanego krzemienia.

Czarny proch pozostawia po spaleniu duży osad. Po każdym strzelaniu konieczne jest szybkie i dokładne czyszczenie broni. Przebitki i ”flejtuchy" nie mogą być z materiałów zawierających włókna syntetyczne.

W czasie strzelania zaleca się noszenie okularów ochronnych zabezpieczających oczy przed iskrami, cząstkami ołowiu, odłamkami kapiszonów lub krzemieni. Należy również chronić słuch.

Nie można strzelać w wodę oraz w płaskie i twarde powierzchnie, które mogą spowodować rykoszet.

Przed ładowaniem należy zawsze sprawdzić lufę. Woda, błoto, śnieg czy inne zanieczyszczenia mogą spowodować jej rozerwanie.

Niewypał należy zawsze traktować z najwyższą ostrożnością. Broń skierowaną w bezpiecznym kierunku trzymać przez co najmniej minutę przed ponownym założeniem kapiszona lub uzupełnieniem podsypki. Zawsze istnieje niebezpieczeństwo, żeżarząca się iskra spowoduje zapłon i broń wypali .

Przed pociągnięciem za spust trzeba być pewnym. te broń jest przygotowana do strzału.

Nie należy wsypywać prochu do lury bezpośrednio z prochownicy. Nagły wybuch prochu spowodowany opóźnioną iskrą może spowodować eksplozję prochownicy. Do napełniania powinny być używane indywidualne pojemniki.

Nigdy nie należy próbować strzelać jeśli pocisk nic jest dociśnięty do prochu. Poduszka powietrzna pomiędzy prochem a nabojem może spowodować poważne uszkodzenie broni i zranić strzelca. Aby każdorazowo ocenić prawidłowe umieszczenie pocisku w lufie podczas ładowania. zaleca się zrobić znak na włożonym do lufy pobojczyku na wysokości wylotu lufy i traktować go jako punkt odniesienia.

Jeżeli nagar lub inne zanieczyszczenia spowodowały zakleszczenie pocisku, musi być on usunięty z lufy przy użyciu specjalnego przyrządu. Pomocne może być wlanie środka czyszczącego celem rozmiękczenia nagaru. W żadnym wypadku nie należy odkręcać korka lufy lub brandtki.

Ważne:

·                    Nigdy nie opuszczać stanowiska strzeleckiego z załadowaną bronią.

·                    W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z bronią należy zwrócić się o pomoc do prowadzącego strzelanie.

ŁADOWANIE I STRZELANIE Z BRONI KAPISZONOWEJ: SZTUCERÓW, MUSZKIETÓW I PISTOLETÓW

Przed przystąpieniem do strzelania należy bardzo dobrze wyczyścić broń. Szczególnie starannie naloty wyczyścić lufę ze środka konserwującego. Lufa przed ładowaniem musi być czysta i sucha.

Ustawić kurek w pozycji na pierwszym ząbku. (w połowie skoku).Trzymając broń skierowaną w bezpiecznym kierunku założyć kapiszon. Naciągnąć kurek i nacisnąć na spust. Czynność tę powtórzyć dwu, trzykrotnie. Operacja ta ma na celu osuszenie i przedmuchanie kominka i brandtki. Mając lufę skierowaną do góry - nie w kierunku twarzy i ciała - z kurkiem w dolnym położeniu wsypać proch do lufy. Zwrócić uwagę na ilość oraz granulację prochu. Nie zwiększać zalecanej przez producenta ilości prochu. Nie sypać prochu bezpośrednio z ładownicy. Do ładowania sztucerów i muszkietów zaleca się używanie specjalnych lejków.Po wsypaniu prochu uderzyć kilkakrotnie lekko lufę przy zamku. Zapewni to napełnienie prochem brandtki i kominka. Położyć na wylocie luty dobrze naolejony flejtuch i wcisnąć okrągłą kulę do luty. Aby ułatwić tę czynność zaleca się stosowanie startera. który pomoże wprowadzić kulę na ok. 15 centymetrów, potem kontynuować czynność używając pobojczyka. Kulę dopchnąć mocno do prochu lecz nie zgniatać jej. Upewnić się czy kula jest posadowiona prawidłowo (zmierzyć pobojczykiem).

Trzymając broń skierowaną w bezpiecznym kierunku odciągnąć kurek w pól skoku i założyć kapiszon. TERAZ BROŃ JEST ZAŁADOWANA.

Odciągnąć kurek w górne położenie. TERAZ BRON JEST GOTOWA DO STRZAŁU.

UWAGA!Broń może być wyposażona w następujące mechanizmy spustowe:

·                    Z dwoma językami spustowymi:

tylny język uruchamia przyspieszacz, przedni zwalnia kurek. Kliknięcie po pociągnięciu tylnego spustu świadczy o uaktywnieniu pierwszego języka spustowego. Bardzo lekki dotykpierwszego języka powoduje strzał.

·                    Zjednym nastawnymjęzykiem spustowym:

przesunięcie języka spustowego wprzód aktywuje mechanizm spustowy. Lekkie pociągnięcie spustu powoduje strzał.

Zanim uaktywni się mechanizm spustowy należy upewnić się, żebroń jest w pozycji do strzału.

Broń wyposażona w dwa języki spustowe ma możliwość regulacjisiły nacisku na pierwszy spust poprzez ustawienie śruby umieszczonejbezpośrednio za nim.

Nie należy ustawiać mechanizmu spustowego zbyt lekko. Każdaregulacja musi odbywać się przy nie naładowanej broni.

Po wystrzale włożyć pobojczyk w lufę i odczekać pełną minutęprzed wsypaniem prochu. To pozwoli na wypalenie się pozostałych w lufie drobinprochu i nagaru.

Opracował:
Paweł Przychodniak Strzelmistrz ZjednoczeniaKurkowych Bractw Strzeleckich RP w oparciu o Regulamin MiędzynarodowegoKomitetu Stowarzyszeń Broni Odprzodowej przyjęty w Genui w 1995 roku.