bractwo kurkowe baner nowy

youtube-link

kalendarz imprez 2018

Dzisiaj
Wszystkie
89
31978761

Artyleria bracka

Artyleria bracka

Artyleria bractw kurkowych to piękna karta historii naszego ruchu.

Bogatsze bractwa, szczególnie działające w miastach dobrze ufortyfikowanych obok strzelań z łuku, kuszy czy rusznicy organizowały również strzelania z armat. Słynęły z tego bractwa istniejące we Lwowie, Gdańsku, Krakowie i Toruniu. Zawody trwały nawet kilka dni, nagrody miały swoją wartość materialną jak też i prestiżową. Wystrzały z armat uświetniały najważniejsze dla miasta i społeczności wydarzenia (wizyty królów i władców, wybory nowego króla kurkowego, etc.)

Podczas działań wojennych głos armat obsługiwanych przez kurkowych puszkarzy wspierał na duchu obrońców i budził w szeregach przeciwnika respekt. W czasie wojen szwedzkich bracia kurkowi z Torunia pełnili funkcje oficerskie w oddziałach artylerii fortecznej, co jednoznacznie świadczy o ich kunszcie i sprawności w posługiwaniu się armatami na polu walki.

Od wielu lat podejmowane były próby zorganizowania przeglądu dorobku artyleryjskiego bractw kurkowych, które znalzły swoje miejsce w coroczncyh przeglądach Broni Czarnoprochowej i Artylerii organizowanych w Toruniu w okolicach święta patrona miasta Świetego Jana.

Tradycje artyleryjskie grodu Kopernika ściągają miłośników tej broni z różnych miejsc Polski np. z Otwocka, Brus, Chełmna, Warszawy, Piechcina, które wystawiły swoją artylerię. Zwykle uczestniczy w tym święcie wiele sióstr i braci z innych bractw kurkowych Polski.

Prosimy o nadsyłanie zdjęć armat które macie w swoim bractwie z krótkim opisem dotyczącym wzoru, sposobu wytworzenia, gdzie była odlewana ( toczona ) lufa, kto był wykonawcą danego działa.

Wszystkie informacje wraz ze zdjęciami będziemy starali się na bieżąco eksponować na stronie artylerii brackiej. Powinien z tego powstać ciekawy zbiór, swego rodzaju internetowa ekspozycja artylerii bractw kurkowych.

Poniższe zdjęcia z imprez krajowych oraz wyjazdu do Austrii.