bractwo kurkowe baner nowy

youtube-link

kalendarz imprez 2018

Dzisiaj
Wszystkie
152
31978824

Zakon Rycerski Świętego Sebastiana

Europejski Zakon Rycerski św. Sebastiana

 

Europejski Zakon Rycerski
Świętego Sebastiana

Przy EGS działa Europejski Zakon Rycerski Świętego Sebastiana , który skupia zarówno osoby świeckie jak i duchowne.

Dewizą zakonu jest:

Pro Deo - Pro Europea Christianum Unitatis - Poro Vita


Dewiza ta oznacza, że zakon

·                    związany jest bezpośrednio ze Świętym Kościołem;

·                    dąży do jedności chrześcijańskiej Europy wszystkich narodów;

·                    wzywa wszystkich ludzi do czynnego wysiłku na rzecz jedności europejskiej.

Na czele Europejskiego Zakonu Rycerskiego świętego Sebastiana stoi Wielki Mistrz,  Arcyksiążę Karl Habsburg, wraz z Przewielebnym Biskupem Guillaume Maria van Zuylen z Luttich ( Liege - Belgia ), który otacza zakon swoim protektoratem.

 

Herb Europejskiego Zakonu Rycerskiego Świętego Sebastiana

W środku znajduje siębiały krzyż z dwiema skrzyżowanymi strzałami. Krzyż symbolizuje gotowość obrony wiary. Dwie skrzyżowane strzały odnoszą się do męczeństwa ŚwiętegoSebastiana, który został nimi przebity, ponieważ dał świadectwo własnej wiary. Krzyż otoczony jest dwunastoma złotożółtymi gwiazdami na błękitnym tle, które symbolizują Zjednoczoną Europę. Związekzakonu z EGS dokumentuje Pieczęć Akwizgrańska, która jest pieczęcią EGS.
Zakon przyjął ten znak - za zgodą plenarnego zgromadzenia EGS.

Kim był św. Sebastian, czym zaskarbił sobie wieczną pamięć i szacunek ?

Wśród wielu zabytków Rzymu z okresu starożytności znane są rzymskie katakumby, miejsca potajemnych spotkań prześladowanych chrześcijan. Przy katakumbach św. Kaliksta, wśród malowniczych cyprysów jest wejście do katakumb św. Sebastiana. Od frontu zaprasza

barokowy kościół. Tuż przy wejściu głównym znajduje się bogata kaplica z ołtarzem i relikwiami św. Sebastiana.

Kościół katolicki pod imieniem Sebastian zna 5 świętych, 2 święte i 1 błogosławionego. Jednak najbardziej znany jest św. Sebastian - męczennik. Informacje na temat jego życia czerpiemy z trzechźródeł : "Opisu męczeństwa" nieznanego autora z 354 r. oraz komentarza do psalmu 118 św. Ambrożego oraz "Słownika mitów i tradycji kultury" Władysława Kopalińskiego. Według tych dokumentów ojciec świętego pochodził ze znakomitej rodziny urzędniczej w Narbonne ( Galia ), matka zaś z Mediolanu. Stanowisko ojca i staranne wychowanie utorowały mu drogę na dwór cesarski. Był znakomitym żołnierzem, najprawdopodobniej przywódcą straży cesarza Marka Aureliusza Probusa (276 - 282 ). W czasie prześladowań chrześcijan poniósł śmierć męczeńska przeszyty strzałami.

Św. Ambroży w swoim opisie odbiega nieco od ogólnie przyjętej biografii mówiąc, że Sebastian miał być dowódcą straży Dioklecjana, i za to , że mu wypomniał okrucieństwo wobec niewinnych chrześcijan, przeszyto go strzałami. Rannego odnalazła pobożna niewiasta Irena i dzięki swoim umiejętnościom medycznym przywróciła do zdrowia. Uzdrowiony święty poszedł ponownie do cesarza i wstawił się za chrześcijanami. Wtedy władca kazał zatłuc go pałkami, a ciało wrzucić do kloaki. Wydobyła je stamtąd i pochowała z czcią niewiasta Lucyna.

Władysław Kopaliński pod hasłem Św. Sebastianpodaje .."wgwielu legend żołnierz rzymski, który około 288, za panowania Dioklecjana, miał jako chrześcijanin ponieść śmierć męczeńską przeszyty strzałami łuczników; patron rannych i zakaźnie chorych. Jego męczeństwo natchnęło wielu rzeźbiarzy i malarzy, zwłaszcza renesansowych, jak A. I S. Pollaiuolo, Botticelli, Antonello da Messina, Perugino, Durer, Sodoma".

Męczeństwo św. Sebastiana obraz H.Memlinga, Bruksela, MuseumRoyaux des Beaux Arts; obraz A. Altdorfera ( 1518 )

Rzeźba św. Sebastiana autorstwa Alonsa Berruguete'a ( 1526-32 ) w Muzeum Valladolid.

Misterium ( fragmenty symfoniczne , 1911) Claude Debussy'ego do słów Gabriela d'Annunzio.

Św. Sebastian obraz Andrea Mantegny datowany na 1480 r. olej na płótnie, 260 x 192 cm, Paryż - Luwr. Mategna namalował dwa obrazy, których tematem jest święty Sebastian : jeden znajduje się w wiedeńskim Kunsthistorisches Museum. Drugi, większy z Luwru, świadczy o nowej świadomości artysty, prowadzącej go do nasycenia każdego szczegółu dramatycznym napięciem, które malarz potrafi znakomicie stopniować.

Kolejne obrazy zostały namalowane przez : Tycjana (1566 - 76 ) , znajduje się w zbiorach Ermitażu w San Petersburgu; Mattea di Giovanni, National Gallery w Londynie, obrazEl Greco znajduje się w gotyckiej katedrze S. Antolin w Palenciapółnocna Hiszpania.

Św. Sebastian cieszył się wielką czcią w całym Kościele. Rzym czci go do dzisiaj jako jednego z głównych patronów. Zaliczano go do grona 15 wielkich orędowników. Jest czczony jako patron od epidemii. Za swego patrona uważają go także żołnierze, myśliwi, strażacy, kamieniarze, ogrodnicy oraz liczne bractwa, w tym kurkowe.

Kult św. Sebastiana także w Polsce był duży i bardzo żywy, skoro dzisiaj spotykamy w wielu kościołach i kaplicach ołtarze mu poświęcone oraz obrazy i figury

( np. figura w kościele w Trutowie koło Woli w województwie kujawsko – pomorskim, obraz w kościele w Pelplinie, w poznańskiej farze etc. ).

Trafił także do przysłów ludowych. Oskar Kolberg przytacza takie: "Fabian i Sebastian, gdy mróz dadzą, srogą zimę przyprowadzą". Ten sam autor pisze, że w czasach zarazy składano na ołtarzu św. Sebastiana ogromne świece prosząc o pomoc i wstawiennictwo.

W celu nagrodzenia i wyróżnienia zasług osób oraz stowarzyszeń mających wkład w rozwój duchowy jedności Europy, chrześcijańskiej Ojczyzny wszystkich europejskich narodów, ustanowiono dnia 29.09.1985 r. w Eupen / BelgiaEuropejski Order Zasługi Świętego Sebastiana, który pobłogosławił Biskup z Luttich Guillaume Maria van Zuylen. W myśl wytyczonych celów zakon znajduje się pod szczególną opieką Najświętszej Dziewicy, Marii Matki Bożej, Świętego Arcymęczennika Sebastiana oraz pierwszego cesarza zjednoczonej Europy, Karola Wielkiego.

Order nadawany jest w następujących klasach:

·       Wielki Mistrz z Łańcuchem;

·       Krzyż Wielki;

·       Wielki Oficer;

·       Komandor;

·       Oficer;

·       Rycerz;

Przynależnym do stanu duchownego może być nadany:

o   Piismeriti w Złocie;

o   Piis meritiw Srebrze;

Nadto z orderem łączy się Krzyż Zasługi

o   Krzyż Zasługi w Złocie;

o   Krzyż Zasługi w Srebrze.

Myślą i celem zakonu jest wspieranie finansowe EGS, a ponadto działalność społeczna oraz dobroczynna. Jest to wielkie zadanie, które nie może ograniczać się do jednego państwa i dlatego winno być wspierane przez wszystkich.

Członkowie zakonu otrzymują podczas inwestytury znak oraz dyplom. Inwestytury odbywają się na uzasadnioną propozycję kapituły, po wcześniejszej w niej dyskusji. O miejscu i czasie przewidywanej inwestytury informuje się odpowiednio wcześniej.

Wśród polskiej braci kurkowej można znaleźć wielu braci na piersi których dumnie widnieją odznaczenia Zakonu Rycerskiego Świętego Sebastiana.. Są to m.in. siostry i bracia : Maria Jakubiak, Tadeusz Adam Jakubiak, Zdzisław Maj, Andrzej Wegner, Adam Gołembowski, Paweł Przychodniak, Jerzy Wypych, Ireneusz Dobras, Leszek Gołda.