bractwo kurkowe baner nowy

youtube-link

kalendarz imprez 2018

Dzisiaj
Wszystkie
47
31978719

Kraków. Jestem Kraków. Krakowianie wczoraj i dziś

Muzeum Krakowa zaprosiło na Salon Książki Krakowskiej, poświęcony albumowi Jestem Kraków. Krakowianie wczoraj i dziś. Spotkanie odbyło się 25 czerwca (wtorek) w Rynku Podziemnym.

Czytaj więcej...

Poznań. Pozjazdowy komunikat prezesa Krzysztofa Larskiego

Siostry i Bracia Kurkowi.
W dniach 22-23 czerwca w Toruniu odbył się Zjazd Delegatów Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj więcej...

Tarnów. Intronizacja Króla Kurkowego A.D. 2019 Bogusława Świtka

22 czerwca 2019 roku odbyła się intronizacja tarnowskiego Króla Kurkowego AD 2019 Bogusława Świtka oraz jego marszałków Tomasza Wojtaszka i Witolda Sudy.

Czytaj więcej...

Toruń. Zjazd Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

W Toruniu w dniach 22-23 czerwca 2019 r. odbył się Zjazd Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Prezes Zarządu Zjednoczenia, po przywitaniu gości i rozpoczęciu Zjazdu zaproponował delegatom wybór przewodniczącego obrad wysuwając kandydaturę Zdzisława Grzelki. Delegaci jednogłośnie dokonali wyboru Zdzisława Grzelki na przewodniczącego. Wybrano także pozostałe, przewidziane w statucie Zjednoczenia oraz Regulaminie Zjazdu jego organy.

Czytaj więcej...

Poznań. Ważny komunikat prezesa Krzysztofa Larskiego

W dniu 19 czerwca 2019 przed Sądem Okręgowym w Poznaniu odbyła się rozprawa apelacyjna w sprawie odmowy wpisu do KRS obecnego Zarządu Zjednoczenia  Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Zarząd Zjednoczenia był licznie reprezentowany w tym przez Prezesa Zjednoczenia Brata Krzysztofa Larskiego i Sekretarza Brata Januarego Bątkiewicza. Decyzją Sądu okręgowego sprawa została odroczona  do 3 lipca 2019 kiedy to zostanie opublikowany wyrok Sądu.
Wyprzedzając pytania i wątpliwości Zarząd Zjednoczenia informuje że:
1. Zwołany na dzień 22 czerwca 2019 r Zjazd Zjednoczenia odbędzie się, ponieważ został prawidłowo zwołany przez obecny prawidłowo umocowany Zarząd Zjednoczenia.
2. Ponieważ Sąd na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2019 nie wydał żadnego orzeczenia dotychczasowy Zarząd Zjednoczenia z Prezesem Krzysztofem Larskim dalej sprawuje swój mandat.
3. Wszelkie twierdzenia, że  obecne i przeszłe działania  i decyzje aktualnego Zarządu Zjednoczenia w tym zwołanie Zjazdu w Toruniu, są bezprawne  nie mają oparcia w żadnych przepisach prawa i są z gruntu fałszywe. Osoby rozpowszechniające takie informacje świadczą nieprawdę i działają na szkodę ruchu Brackiego siejąc zamęt i dezinformację.