bractwo kurkowe baner nowy

youtube-link

kalendarz imprez 2018

Dzisiaj
Wszystkie
217
32027874

Solec Kujawski. Strzelec Kurkowy na straży miasta

Kurkowe Bractwo Strzeleckie z Solca Kujawskiego w obecności  Mieszkańców i władz miasta oraz członków ruchu kurkowych bractw strzeleckich  odsłoniło 25 maja 2019 r. pomnik Strzelca Kurkowego. Figura z brązu stanęła w przy wejściu do Jura Parku, gdzie przed wojną znajdowała się strzelnica.

 

W miniona sobotę przed wejściem do soleckiego Parku Dinozaurów na zaproszenie członków Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Solcu Kujawskim stawili się przedstawiciele ruchu bractw kurkowych: Król Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej brat Zbigniew Madej, Prezes Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej brat Krzysztof Larski, siostry i bracia z Okręgu Bydgoskiego ZKBS RP wraz z Królem bratem Tomaszem Rogackim i Królem Żniwnym bratem Bartłomiejem Gapskim; rzeźbiarz Zbigniew Dolski,  przedstawiciele władz miasta:  Burmistrz Solca Kujawskiego Teresa Substyk, Przewodniczący Rady Miasta Bartłomiej Czaki, Radni Rady Miasta, przedstawiciele soleckich szkół i instytucji oraz mieszkańcy Solca Kujawskiego.
W samo południe gości przywitał p. Rafał Kubiak, Dyrektor Muzeum im. księcia Przemysła w Solcu Kujawskim, po czym oddał głos bratu Michałowi Rygolowi, Prezesowi Honorowemu bractwa. Ten przedstawił krótką historię powstania idei postawienia pomnika Strzelca Kurkowego, który ufundował brat Jacek Cabaj, a wykonał na jego zlecenie p. Zbigniew Dolski z Gąsawy k. Żnina. Odsłonięcia dokonali Burmistrz Solca Kujawskiego Teresa Substyk i Fundator brat Jacek Cabaj. Do uroczystego podpisania listu dokumentującego to wydarzenie zaproszono Panią Burmistrz, Króla i Prezesa Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej oraz reprezentantów soleckiego bractwa: Prezesa brata Zbigniewa Kołotę i Króla AD 2018 brata Roberta Fałka. List dla potomnych umieszczono w tubie, którą ze względu na zawartość nazwano „kapsułą czasu”.
Korzystając z możliwości głos zabrał Prezes ZKBS RP, wyrażając dla mundurowych z Solca Kujawskiego  uznanie za ich pracę na rzecz małej Ojczyzny, ale również całego ruchu brackiego. Podkreślił szczególnie działania na wszystkich szczeblach struktur brackich oraz sukcesy strzeleckie. Przywiązanie do tradycji i wspólna praca, nie tylko w ramach bractwa, zaowocowały powierzeniem Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu z Solca Kujawskiego organizację obchodów 20-lecia Reaktywacji Okręgu Bydgoskiego ZKBS RP przyłączonych do otwarcia strzelnicy, które to wydarzenie zaplanowano na 13 czerwca 2020 r. – Jestem spokojny o efekt prac związanych z organizacją ogólnopolskiej imprezy, jaką jest otwarcie strzelnicy połączone z jubileuszem okręgu. Do Solca Kujawskiego za rok o tym czasie przyjadą mundurowi z całej Polski, gdyż dzięki postawie ambasadorów swojej małej Ojczyzny, członkowie soleckiego bractwa są rozpoznawani i szanowani wśród braci kurkowej w całej Rzeczypospolitej. My, brać strzelecka, wywodzimy się ze społeczności miast, a przynależność do bractwa była i jest w dalszym ciągu zaszczytem, ale również i obowiązkiem. Członkowie z Solca Kujawskiego nie uchylają się od obowiązków na rzecz społeczeństwa – pomagają uczestnicząc w akcjach charytatywnych lub turniejach strzeleckich, z których dochód jest przekazywany na rzecz potrzebujących.- powiedział brat Krzysztof Larski.
Spotkanie przy pomniku zakończyło się wykonaniem pamiątkowej fotografii, po czy zaproszono gości do Muzeum im. Karola Sabatha do zwiedzania wystawy o bractwie. Tam również można było zostawić swoje życzenia i wpis w kronice brackiej.
Miejsce ulokowania pomnika wybrano nieprzypadkowo – przed wojną na terenie, na którym obecnie znajduje się Jura Park, była strzelnica bracka. – Wspólnie z władzami miasta zdecydowaliśmy, że najlepszym pomysłem na lokalizację będzie właśnie to miejsce. Tu obok powstała w 1903 r. pierwsza strzelnica bracka w Solcu Kujawskim, która od razu stała się punktem spotkań i organizowania uroczystości oraz zawodów strzeleckich. W 1920 roku strzelnicę przejęło polskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie. Obiekt został rozbudowany i ostatecznie poświęcony w 1925 r. – przywołał historię brat Michał Rygol.
- Przepiękna uroczystość, cieszę się, że mogłem wziąć w niej udział. Myślę, że takie wydarzenia są bardzo potrzebne, zarówno miejscowościom, na terenie których działamy, jak i nam samym. – podsumował brat Piotr Frątczak, Prezes Piechcińskiego Bractwa Kurkowego w Piechcinie.
Członkowie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Solcu Kujawskim są na finiszu prac związanych z oddaniem strzelnicy ulokowanej w pobliżu miasta do użytkowania. Oficjalne otwarcie i poświęcenie zaplanowano na 13 czerwca 2020 r.  Na obiekcie będzie można trenować na dystansie 100 m.
Na razie jednak miasta broni Strzelec Kurkowy. Półtorametrową figurę w brązie na zlecenie brata Jacka Cabaja wykonał p. Zbigniew Dolski, artysta rzeźbiarz z Gąsawy k. Żnina. Granitowy postument ustawiony na ziemi przekazanej przez Radę Miejską przygotował brat Jarosław Gronowski.                     
                            Małgorzata Siemianowska

                            Sekretarz Okręgu Bydgoskiego
                          Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/18VHKH06UBqaUX6Qg97Po16lCfzhMMBsQ