bractwo kurkowe baner nowy

youtube-link

kalendarz imprez 2018

Dzisiaj
Wszystkie
1267
12733082

Jesienne strzelanie brackie w Tarnowie

Bracia kurkowi z Tarnowa, Krakowa, Gorlic i Lublina zebrali się na jesiennym strzelaniu brackim w Tarnowie. Powitani przez tarnowskiego prezesa Andrzeja Mroza przystąpili do rywalizacji o tarczę honorową, charytatywną, prezydenta Tarnowa, prezesa Okręgu, króla Okręgu Krakowskiego, krola Bractwa KURKOWEGO z Tarnowa.

Piotr Stuchły królem, Wojciech Dzierwa i Stanisław Jędrzejczyk marszałkami Okręgu Krakowskiego Bractw Kurkowych. Cała trójka z Bractwa Kurkowego w Tarnowie. Rywalizacja była zacięta. Piotr Stuchły załatwił sprawę w pierwszej kolejce. Strzelił ósemkę i nikt go nie przebił.

Rawicz. Posiedzenie Zarządu Zjednoczenia w Rawiczu

W Rawiczu, w gościnnych pomieszczeniach Bractwa Kurkowego odbyło sie posiedzenie Zarządu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Prowadził je prezes Krzysztof Larski. Omówino najważniejsze sprawy związane z funkcjonowaniem organizacji.

Poznań. ZARZĄDZENIE NR 5/2019 PREZESA ZJEDNOCZENIA KURKOWYCH BRACTW STRZELECKICH R.P.

ZARZĄDZENIE NR 5/2019 PREZESA ZJEDNOCZENIA KURKOWYCH BRACTW STRZELECKICH R.P. Z DNIA 31.08.2019

 

Poznań 31.08.2019r
L.dz. KLA-09/2019

 

Na podstawie Statutu Zjednoczenia w związku z niespełnieniem przez Zarząd Okręgu Krakowskiego ZKBS RP poprzedniej kadencji obowiązków wynikających z §42 pkt1, ust c oraz §43 pkt e) Statutu Zjednoczenia jako Prezes Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej zarządzam co następuje:
1. Przeprowadzenie turnieju strzeleckiego o tytuł Króla Kurkowego Okręg Krakowskiego ZKBS RP w terminie nieprzekraczalnym 30 dni od wydania niniejszego zarządzenia.
2. Turniej strzelecki przeprowadzić na strzelnicy KBS w Tarnowie.
3. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam solidarnie członkom byłego Zarządu Okręgu Krakowskiego kadencji 2015 – 2018 pod przewodnictwem byłego Prezesa Okręgu Krakowskiego Brata Jerzego Gałczyńskiego.
4. Nadzór z ramienia Zjednoczenia oraz przedstawicielstwo w imieniu Prezesa Zjednoczenia nad zwołaniem i przebiegiem turnieju sprawować będzie V-ce Prezes ZKBS R.P. Brat Zdzisław Grzelka.
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31.08.2019r.

Uzasadnienie:
Zgodnie ze Statutem Zjednoczenia §41, pkt 5 kadencja władz okręgu rozpoczyna się i kończy równocześnie z kadencją Zarządu Zjednoczenia. Okręg Krakowski nie dopełnił wymogu statutowego wyboru nowych władz przed Kongresem Zjednoczenia w Jarocinie, nie powiadamiając o tym fakcie ówczesnych władz zjednoczenia. Na mocy przytoczonego powyżej §41, pkt 5 Zarząd Okręgu Krakowskiego utracił moc prawną. Mając na uwadze poprawną pracę całego zjednoczenia oraz prawa jego członków jakimi są Bractwa Okręgu Krakowskiego do realizacji celów Statutowych jakimi są turnieje strzeleckie w celu wyłonienia Króla Okręgu ZKBS RP należało skorzystać z przysługujących Prezesowi Zjednoczenia uprawnień wynikających ze statutu naszej organizacji.

Prezes Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich R.P.
Krzysztof Wojciech Larski

Witkowo. Raut królewski 2019

W dniu 06.09.2019 r. na zaproszenie Króla Kurkowego A.D.2019 KBS Witkowo Brata Wiktora Knast oraz Rycerzy Brata Tomasza Adamczyka i Brata Bogusława Mołodekiego w Skorzęcinie na campingu Mieszko w miłej atmosferze odbył się Raut Królewski.

Czytaj więcej...

Skarszew. II Turniej Strzelecki

Witam serdecznie Zacnych i Szanownych  Braci oraz Siostry. W imieniu całego zarządu oraz pozostałych członków Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Skarszewach mam ogromną  przyjemność zaprosić do udziału w zawodach strzeleckich organizowanych przez SBK Skarszewy w dniu 29 września 2019r.
Zapewniamy wspaniałą atmosferę, dobrze przygotowane zawody strzeleckie, myślę również że wspaniałe nagrody oraz piękne tarcze, ale przede wszystkim dobre towarzystwo, było by nam niezmiernie miło gościć Braci i Siostry, a z pewnością wasza obecność pomogła by młodemu Bractwu podnieść rangę tego wydarzenia.

Czytaj więcej...