bractwo kurkowe baner nowy

youtube-link

kalendarz imprez 2018

Dzisiaj
Wszystkie
1245
12733060

Poznań. Pozjazdowy komunikat prezesa Krzysztofa Larskiego

Siostry i Bracia Kurkowi.
W dniach 22-23 czerwca w Toruniu odbył się Zjazd Delegatów Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj więcej...

Tarnów. Intronizacja Króla Kurkowego A.D. 2019 Bogusława Świtka

22 czerwca 2019 roku odbyła się intronizacja tarnowskiego Króla Kurkowego AD 2019 Bogusława Świtka oraz jego marszałków Tomasza Wojtaszka i Witolda Sudy.

Czytaj więcej...

Toruń. Zjazd Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

W Toruniu w dniach 22-23 czerwca 2019 r. odbył się Zjazd Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Prezes Zarządu Zjednoczenia, po przywitaniu gości i rozpoczęciu Zjazdu zaproponował delegatom wybór przewodniczącego obrad wysuwając kandydaturę Zdzisława Grzelki. Delegaci jednogłośnie dokonali wyboru Zdzisława Grzelki na przewodniczącego. Wybrano także pozostałe, przewidziane w statucie Zjednoczenia oraz Regulaminie Zjazdu jego organy.

Czytaj więcej...

Poznań. Ważny komunikat prezesa Krzysztofa Larskiego

W dniu 19 czerwca 2019 przed Sądem Okręgowym w Poznaniu odbyła się rozprawa apelacyjna w sprawie odmowy wpisu do KRS obecnego Zarządu Zjednoczenia  Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Zarząd Zjednoczenia był licznie reprezentowany w tym przez Prezesa Zjednoczenia Brata Krzysztofa Larskiego i Sekretarza Brata Januarego Bątkiewicza. Decyzją Sądu okręgowego sprawa została odroczona  do 3 lipca 2019 kiedy to zostanie opublikowany wyrok Sądu.
Wyprzedzając pytania i wątpliwości Zarząd Zjednoczenia informuje że:
1. Zwołany na dzień 22 czerwca 2019 r Zjazd Zjednoczenia odbędzie się, ponieważ został prawidłowo zwołany przez obecny prawidłowo umocowany Zarząd Zjednoczenia.
2. Ponieważ Sąd na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2019 nie wydał żadnego orzeczenia dotychczasowy Zarząd Zjednoczenia z Prezesem Krzysztofem Larskim dalej sprawuje swój mandat.
3. Wszelkie twierdzenia, że  obecne i przeszłe działania  i decyzje aktualnego Zarządu Zjednoczenia w tym zwołanie Zjazdu w Toruniu, są bezprawne  nie mają oparcia w żadnych przepisach prawa i są z gruntu fałszywe. Osoby rozpowszechniające takie informacje świadczą nieprawdę i działają na szkodę ruchu Brackiego siejąc zamęt i dezinformację.

Kraków. Procesja Bożego Ciała z Wawelu na Rynek Główny

W czwartek w Krakowie odbyła się procesja z okazji Bożego Ciała. Uczestniczyły w niej tłumy wiernych, w tym również przedstawiciele krakowskiego Bractwa Kurkowego z królem kurkowym Adamem Rajpoldem "Carmirusem" i marszałkami Dariuszem Kaczmarczykiem oraz Dobiesławem Gałą, byli przedstawiciele Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej z zastępcami prezesa Jackiem Fortuną i Zbigniewem Burdakiem oraz przedstawiciele rzemiosła ze starszymi kilku krakowskich cechów rzemieślniczych.

Czytaj więcej...