bractwo kurkowe baner nowy

youtube-link

kalendarz imprez 2018

Dzisiaj
Wszystkie
1127
12210487

Sprawozdanie Prezesa ZKBS R.P. wygłoszone na Zjeździe w Toruniu 22 czerwca 2019 r.

Sprawozdanie Prezesa ZKBS R.P. wygłoszone na Zjeździe w Toruniu 22 czerwca 2019 r.

Niniejsze sprawozdanie opracowane przez Prezesa Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej powołanego uchwałą XV Kongresu Zjednoczenia w dniu 21.04.2018r w Jarocinie dotyczy okresu sprawozdawczego od 21.04.2018r do 22.06.2019r. Ze względu na specyficzną sytuację jaka powstała po XV Kongresie Zjednoczenia i związane z nią wydarzenia sprawozdanie to podzieliłem na dwie części.

Czytaj więcej...

Komunikat Prezesa ZKBS R.P.

Podczas rozprawy apelacyjnej jaka odbyła się 19.06.2019r przed Sądem Okręgowym w Poznaniu został wyznaczony przez Sąd termin ogłoszenia wyroku na dzień 03.07.2019r. na godzinę 13.30. W tym dniu wraz z przybyłymi członkami Zarządu oraz Braćmi z bractw członków naszego Zjednoczenia udałem się do Sądu Okręgowego w Poznaniu gdzie Sędzia Sądu Okręgowego w związku z brakiem kompletu orzekającego w sprawie z powodu choroby jednego z jego członków wydał postanowienie o wznowieniu postępowania do czasu możliwości posiedzenia Sądu w pełnym składzie orzekającym. Zgodnie z prawem tylko pełny skład orzekający rozpatrujący sprawę jest władny wydać wyrok w przedmiotowej sprawie. Na moje zapytanie o przypuszczalny termin ogłoszenia wyroku Sąd stwierdził, że nie znając terminu absencji chorobowej jednego z sędziów oraz biorąc pod uwagę zaczynający się aktualnie sezon urlopowy zebranie pełnego składu orzekającego i wydanie wyroku nastąpi przypuszczalnie we wrześniu. O terminie rozprawy Zjednoczenie zostanie powiadomione pisemnie o czym poinformuję Was niezwłocznie w komunikacje na naszej stronie internetowej Zjednoczenia.


 Z brackim pozdrowieniem
 Prezes Zarządu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej
 Krzysztof Wojciech Larski

 Poznań 03.07.2019r.

Kraków. Jestem Kraków. Krakowianie wczoraj i dziś

Muzeum Krakowa zaprosiło na Salon Książki Krakowskiej, poświęcony albumowi Jestem Kraków. Krakowianie wczoraj i dziś. Spotkanie odbyło się 25 czerwca (wtorek) w Rynku Podziemnym.

Czytaj więcej...

Poznań. Pozjazdowy komunikat prezesa Krzysztofa Larskiego

Siostry i Bracia Kurkowi.
W dniach 22-23 czerwca w Toruniu odbył się Zjazd Delegatów Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj więcej...

Tarnów. Intronizacja Króla Kurkowego A.D. 2019 Bogusława Świtka

22 czerwca 2019 roku odbyła się intronizacja tarnowskiego Króla Kurkowego AD 2019 Bogusława Świtka oraz jego marszałków Tomasza Wojtaszka i Witolda Sudy.

Czytaj więcej...