bractwo kurkowe baner nowy

youtube-link

kalendarz imprez 2018

Dzisiaj
Wszystkie
351
13535551

Toruń. Zjazd Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

W Toruniu w dniach 22-23 czerwca 2019 r. odbył się Zjazd Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Prezes Zarządu Zjednoczenia, po przywitaniu gości i rozpoczęciu Zjazdu zaproponował delegatom wybór przewodniczącego obrad wysuwając kandydaturę Zdzisława Grzelki. Delegaci jednogłośnie dokonali wyboru Zdzisława Grzelki na przewodniczącego. Wybrano także pozostałe, przewidziane w statucie Zjednoczenia oraz Regulaminie Zjazdu jego organy.

Największą uwagę zebranych przykuło sprawozdanie prezesa Zarządu Zjednoczenia Krzysztofa Larskiego z działalności w okresie od 21 kwietnia 2018do 22 czerwca 2019.

Szczegółowe sprawozdanie spisane na 10 stronach zostało przyjęte oklaskami. W sprawozdaniu dokładnie wyjaśniona została sytuacja prawna, w jakiej znalazło się Zjednoczenie. Przypomniał, że w dniu 19 czerwca 2019 przed Sądem Okręgowym w Poznaniu odbyła się rozprawa apelacyjna w sprawie odmowy wpisu do KRS obecnego Zarządu Zjednoczenia  Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Decyzją Sądu okręgowego sprawa została odroczona  do 3 lipca 2019 kiedy to zostanie opublikowany wyrok Sądu.
Przyjęto również sprawozdania skarbnika Zjednoczenia Tadeusza Żychlewicza i Komisji Rewizyjnej przedstawione przez Piotra M. Mikosza oraz Sądu Brackiego. Na wniosek Komisji Rewizyjnej delegacji jednogłośnie uchwalili absolutorium dla prezesa Krzysztofa Larskiego i całego Zarządu.

Zjazd dokonał także wyboru delegatów Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP na członków plenum EGS. Jak wiadomo, kadencja poprzednich delegatów dobiegła końca, naszemu Zjednoczeniu przysługują trzy mandaty. Zjazd zdecydował, że będą nas w EGS reprezentować: Mariusz Thomas z Chałmna, Józef Jarosz z Torunia i Krzysztof Larski z Kcyni. W Zarządzie EGS jeszcze przez dwa lata (do końca kadencji) pracują również nasi przedstawiciele Andrzej Wegner, który pełni funkcję wiceprezydenta EGS oraz Paweł Przychodniach, który jest szefem Regionu V EGS.

Podczas Zjazdu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP w Toruniu rozegrano zawody strzeleckie o tytuł Młodzieżowego Króla Zjednoczenia. Tytuł wywalczył Oskar Karkosz z Rawicza, I Rycerzem została Jagoda Pawlak z Piechcina, a II Rycerzem Julia Tanaś z Pleszewa