bractwo kurkowe baner nowy

youtube-link

kalendarz imprez 2018

Dzisiaj
Wszystkie
12079
11829639

Witkowo. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

W sobotę 27 kwietnia 2019 r. w lokalu Borówka w Witkowie przy ul. Gnieźnieńskiej Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Witkowie zał. 1742 r. na Walnym Zebraniu sprawozdawczo wyborczym podsumowało kolejny ósmy rok działalności Bractwa.

 

 

Obrady rozpoczęto wprowadzeniem Brackiego Sztandaru i odśpiewaniem Hymnu Bractw Kurkowych, a następnie w poczet Bractwa przyjęto pana Przemysława Dziemidowicza i Tomasza Adamczyka. W dalszej części spotkania Hetman KBS Witkowo Bogusław Mołodecki omówił szczegółowo wszystkie przedsięwzięcia zrealizowane w roku 2018 roku, przedstawił pracę Zarządu KBS Witkowo w ostatnich 4 latach oraz nakreślił zadania do realizacji w roku bieżącym, ze szczególnym uwzględnieniem dalszego szkolenia strzeleckiego młodzieży. Po krótkiej przewie przystąpiono do przedstawienia kandydatów na Hetmana Bractwa, a w dalszej części do wyborów. Prezesem Zarządu i Hetmanem KBS Witkowo został ponownie Brat Bogusław Mołodecki. Następnie przystąpiono do wyboru Zarządu Bractwa. W głosowaniu Bracia wybrali Zarząd w składzie:
Brat Roman Bąk - Wiceprezes Zarządu - Kanclerz Pieczęci Bractwa
Brat Andrzej Malik - Sekretarz - Strażnik Pergaminu
Brat Henryk Flieger - Skarbnik - Strażnik Skarbu
Brat Marcin Muszyński - Strzelmistrz - Strażnik Broni
Brat Mieczysław Knast - Chorąży - Strażnik Sztandaru
Komisja Rewizyjna w składzie:
Brat Marian Musielski - przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
Brat Marek Lewandowski - członek Komisji Rewizyjnej,
Brat Marek Sucholas - członek Komisji Rewizyjnej.  
Zebranie przebiegło w miłej i przyjemnej atmosferze.

Zapraszamy do galerii:

http://bractwokurkowe.witkowo.pl/galeria/category/100-walne-zebranie-kbs-witkowo-2019