bractwo kurkowe baner nowy

youtube-link

kalendarz imprez 2018

Dzisiaj
Wszystkie
12363
11829923

Kraków. Marian Przystał uhonorowany przez biskupa wojskowego Sił Zbrojnych Austrii srebrnym medalem Świętego Jerzego

Reprezentacja Bractwa Kurkowego z Krakowa uczestniczyła w poniedziałek, 29 kwietnia w uroczystości odznaczenia brata kurkowego Mariana Przystała srebrnym medalem św. Jerzego. Aktu dekoracji w katedrze św. Jerzego na terenie Akademii Wojskowej Theresian w Wiener Neustadt dokonał bp Werner Freistetter.

W delegacji krakowskiej, która do Wiener Neustadt gościła na zaproszenie ks. bp. generała brygadiera Haralda Trippa, kanclerza Kurii Polowej Wojska Austrii znajdowali się: honorowy brat kurkowy, gen. rez. pilot Tomasz Drewniak, Jan Dziura Bartkiewicz, Zdzisław Grzelka, Marek Rogóż, ojciec Leon Pokorski (ofm), Marek Dumański, Janusz Wójcik, Marian Satała.

Na zdjęciach widoczni bracia kurkowi z Krakowa, ale na kilku z nich jest też ks. bp. Harald Tripp, w ornacie infule i z pastorałem ks. bp Werner Freistetter, na dwóch zdjęciach widoczny jest też komendant Akademii Wojskowej Theresian w Wiener Neustadt, gen. dyw. Karl Pronhagl.

Dla ciekawych nieco historii:

Od 1977 r. biskup wojskowy austriackich sił zbrojnych ma prawo przyznawać wielostopniowy order za wyjątkowe zasługi dla duszpasterstwa i świeckich apostolatów w armii austriackiej. Odznaczeni mogą uzyskać prawo do noszenia munduru austriackiej armii.
Z historii: Wraz z utworzeniem armii w 2. Republice, duszpasterstwo wojskowe stało się ponownie aktualne. 21 kwietnia 1986 r. papież Jan Paweł II wydał papieską konstytucję dotyczącą wojskowej opieki duszpasterskiej „Spirituali Militum Curae”. Do tego czasu papież był odpowiedzialny za duszpasterstwo wojskowe, a w tym ważnym zadaniu pomagali mu wikariusze wojskowi. Zgodnie z nową konstytucją, biskupi wojskowi zostali zainstalowani i mianowani przez Ojca Świętego i zrównani z biskupami diecezjalnymi oraz włączeni do odpowiednich konferencji krajowych biskupów. W listopadzie 1986 r. były sekretarz Konferencji Episkopatu Austrii, prałat dr Alfred Kostelecky, mianowany został pierwszym biskupem wojskowym Austrii. Dziesięć lat później zastąpił go biskup wojskowy Christian Werner, obecnie godność tę sprawuje bp Werner Freistetter. Kościołem Episkopalnym jest katedra św. Jerzego na terenie Akademii Wojskowej Theresian w Wiener Neustadt. Chociaż diecezja wojskowa nie ma własnego świętego jako patrona diecezjalnego, ogólnie czci świętego Jerzego jako patrona żołnierzy.

Dekretem z 1 września 1977 r. Franz Zak, który w tym czasie był wikariuszem wojskowym armii austriackiej, ustanowił order św. Jerzego dla szczególnie zasłużonych w duszpasterstwie wojskowym w ośmiu stopniach. Pierwszy biskup wojskowy, dr Alfred Kostelecky, dekretem z 1 sierpnia 1989 r. warunki udzielenia orderu odnowił i zmienił, a liczba możliwych do uzyskania orderów wzrosła do dziewięciu. Statuty i wytyczne dotyczące przyznawania ważne są do dziś.

Wnioski o przyznanie Krzyża Zasługi oraz Medalu Zasługi mogą być składane na wniosek poszczególnych kapelanów wojskowych, członków Wojskowej Rady Parafialnej oraz właściwych organów Stowarzyszenia Żołnierzy Katolickich w służbie duszpasterskiej wojskowej.

Wręczanie Orderu Świętego Jerzego odbywa się wyłącznie przez biskupa wojskowego. Dekret jest wydany przez ordynariat wojskowy i przechowywany w katalogu.

Order św. Jerzego jest po śmierci odznaczonego jest z zasady zresetowany, ale może być przekazany bliskim krewnym.