bractwo kurkowe baner nowy

youtube-link

kalendarz imprez 2018

Dzisiaj
Wszystkie
337
11394839

KOMUNIKAT PREZESA ZKBS R.P. z 15 kwietnia 2019

Dnia 13.04.2019r w Toruniu odbyło się posiedzenie Zarządu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej. W posiedzeniu uczestniczył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZKBS R.P. brat Piotr Mikosz. Na blisko sześciogodzinnym posiedzeniu omawiano stan przygotowań do corocznego zjazdu jaki w tym roku odbędzie się w czerwcu w Toruniu oraz procedowano bieżące sprawy żywotne dla naszej organizacji. Chciałbym zapoznać wszystkich członków naszej organizacji z pracami Zarządu Zjednoczenia jakie wykonano w ramach tego posiedzenia.

1. Przedstawiono i omówiono aktualny stan związany z rejestracją władz zjednoczenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. (Bracia Kurkowi zapoznali się z aktualnym stanem w opublikowanym na stronie zjednoczenia piśmie).

2. Zapoznano się z proponowanym przez Zarząd Bractwa z Torunia sposobem organizacji oraz wstępnym scenariuszem przebiegu zjazdu w Toruniu i towarzyszących mu imprez. Na podstawie dyskusji opartej na przedstawionym planie zjazdu oraz możliwości organizatora zjazdu wypracowano podstawę do opracowania ostatecznego planu zjazdu w Toruniu. Nieco odmienny harmonogram planowanego zjazdu w stosunku po poprzednich wydaje się być bardzo ciekawą propozycją wspólnego spotkania Braci Kurkowych. Po otrzymaniu ostatecznej wersji przebiegu zjazdu jego program zostanie zamieszczony na naszej stronie internetowej. W tym miejscu chciałbym podziękować Braciom Kurkowym z Torunia za organizację naszego posiedzenia.

3. Wysłuchano sprawozdania Skarbnika Zjednoczenia za rok 2018 oraz zapoznano członków zarządu z bilansem zjednoczenia dla złożenia w organach podatkowych. Zdaniem Skarbnika Zjednoczenia, które podziela Zarząd jest to najlepszy wynik bilansowy w historii naszego zjednoczenia. Po weryfikacji przez Komisję Rewizyjną członkowie organizacji zostaną zapoznani z jego treścią.

4. Przedstawiono i omówiono protokoły Komisji Inwentaryzacyjnej pod przewodnictwem V-ce Prezesa Andrzeja Pawłowskiego, jaką powołałem na mocy Zarządzenia Nr1/2019 dla dokonania czynności inwentaryzacyjnych całego majątku Zjednoczenia. Komisja Inwentaryzacyjna sporządziła spis wartości materialnych oraz niematerialnych stanowiących własność Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich R.P. na dzień 31.12.2018r.

5. Dla usprawnienia i transparentnej działalności Biura Zjednoczenia procedowano nad treścią Instrukcji Kancelaryjnej której projekt członkowie zarządu otrzymali do zaopiniowania drogą elektroniczną w dniu 09.02.2019r. Po wniesieniu poprawek mocą uchwały Zarządu Zjednoczenia przyjęto tekst jednolity Instrukcji Kancelaryjnej do wprowadzenia w życie.

6. Zatwierdzono zakres obowiązków dla stanowiska Rzecznika Prasowego Zjednoczenia. Mocą uchwały Zarządu Zjednoczenia powołano Brata Mariana Satałę na stanowisko Rzecznika Prasowego ZKBS R.P.

7. Zarząd ZKBS R.P. podjętą uchwałą rozwiązał z dniem 13.04.2019r Komisję Heraldyczną Zjednoczenia.

8. Podczas posiedzenia zarządu pracowano nad ostatecznym kształtem Regulaminu Strzelań Młodzieżowych w ramach ZKBS R.P. Po uwzględnieniu poprawek wniesionych przez członków zarządu mocą uchwały Zarządu Zjednoczenia  przyjęto jednolity tekst Regulaminu Strzelań Młodzieżowych. Regulamin ten zostanie opublikowany na stronie internetowej zjednoczenia i wejdzie w życie z dniem jego publikacji.

9. Podjęto uchwałę o wprowadzeniu zmian do regulaminu Kapituły Orderu przy ZKBS R.P. w związku ze zmianą uchwały o orderach zasługi zjednoczenia przyjętej w Pleszewie. Wprowadzenie nowego odznaczenia w postaci Gwiazdy do Krzyża Komandorskiego z Mieczami spowodowało niespójności w regulaminie Kapituły Orderu co stwarzało możliwość różnej jego interpretacji.

10. Omówiono zagadnienia odpowiedzialności indywidualnej członków bractw wchodzących w skład ZKBS R.P. przed Sądem Honorowym Zjednoczenia wynikającej ze Statutu Zjednoczenia.

11. W ramach wolnych wniosków i głosów poruszono między innymi tematy wymagające rozwiązania  bądź uregulowania które stanowić będą podstawę do przygotowania następnego posiedzenia zarządu zjednoczenia.

 

Prezes Zarządu
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej
Krzysztof Wojciech Larski

Poznań 15.04.2019r