bractwo kurkowe baner nowy

youtube-link

kalendarz imprez 2018

Dzisiaj
Wszystkie
2828
13538028

Poznań. Komunikat Zarządu ZKBS RP

Mając na celu zapewnienie Zjednoczeniu Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej pełnej obsługi w zakresie informacyjnym

i wizerunkowym Zarząd Zjednoczenia na posiedzeniu w dniu 13.04.2019r w Toruniu podjął uchwałę w sprawie zakresu obowiązków Rzecznika Prasowego ZKBS R.P. W załączniku do niniejszego komunikatu zamieszczamy zakres obowiązków dla rzecznika prasowego.

Chciałbym poinformować Siostry i Braci Kurkowych, że mocą uchwały Zarządu ZKBS R.P. podjętej w dniu 13.04.2019r na stanowisko Rzecznika Prasowego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej został powołany członek Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Krakowie Brat Marian Satała.

W imieniu wszystkich członków naszej organizacji składam na ręce Brata Mariana serdeczne gratulacje i zapewnienie wszelkiej pomocy w realizacji zadań wynikających z przejętych obowiązków. Właściwa polityka informacyjna oraz wizerunkowa prowadzona przez profesjonalistę jakim jest Brat Marian Satała jest kluczowym elementem właściwego działania naszej organizacji.

Prezes Zarządu

ZKBS R.P.

Krzysztof Wojciech Larski

Poznań 14.04.2019r

 

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW RZECZNIKA PRASOWEGO ZJEDNOCZENIA KURKOWYCH BRACTW STRZELECKICH R.P.

Osoba powołana na stanowisko Rzecznika Prasowego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej jest odpowiedzialna z tworzenie polityki informacyjnej i realizowanie strategii wizerunkowej organizacji.

Do obowiązków Rzecznika Prasowego należy:
1. Redakcja i administracja strony internetowej ZKBS R.P.
2. Kontakt z mediami oraz realizacja polityki informacyjnej Zjednoczenia:
a) koordynowanie informacji przekazywanych do wiadomości publicznej
b) przekazywanie oficjalnych stanowisk, opinii i komunikatów władz zjednoczenia.
3. Współpraca i udzielanie informacji związanych działalnością Zjednoczenia instytucjom i osobom fizycznym w kraju i zagranicą.
4. Współpraca z członkami władz zjednoczenia w zakresie prawidłowej realizacji zadań związanych z prowadzeniem polityki promocyjnej naszej organizacji.
5. Koordynowanie patronatów medialnych.
6. Monitoring mediów oraz dokumentacja fotograficzna wydarzeń brackich.
7. Organizacja i prowadzenie konferencji prasowych.
8. Pomoc Zarządowi Zjednoczenia nad przestrzeganiem identyfikacji wizualnej naszej organizacji.
9. Uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu Zjednoczenia z głosem doradczym w sprawach dotyczących polityki informacyjnej i wizerunkowej Zjednoczenia.


        Prezes Zjednoczenia
                                 Kurkowych Bractw Strzeleckich
                                     Rzeczypospolitej Polskiej
                                     Krzysztof Wojciech Larski