bractwo kurkowe baner nowy

youtube-link

kalendarz imprez 2018

Dzisiaj
Wszystkie
10526
11089736

Witkowo. Tablica pamiątkowa z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

W dniu 28.12.2018 r. w przerwie sesji Rady Miejskiej w Witkowie miało miejsce odsłonięcie tablicy zawierającej historyczny wykaz członków Kurkowego Bractwa Strzeleckiego działającego w Witkowie w latach 1834-1939 z uwzględnieniem imion nazwisk oraz zawodów Braci. Flagami powstańczymi wyszczególniono wśród nich tych braci kurkowych, którzy byli także Powstańcami Wielkopolskimi.

Tablica została postawiona na terenie Parku Miejskiego „Strzelnica - Orlik” w pobliżu marmurowego kamienia upamiętniającego działalność Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie. W uroczystości udział wzięli m.in. Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński, Hetman Kurkowego Bractwa Strzeleckiego – Bogusław Mołodecki, radni i sołtysi z terenu Gminy i Miasta Witkowo, bracia kurkowi oraz zaproszeni goście. W momencie odsłonięcia tablicy przez Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo – Mariana Gadzińskiego oraz Hetmana Bogusława Mołodeckiego, Bracia oddali salwę honorową z brackiej armaty i karabinów czarnoprochowych. Następnie złożono wiązankę kwiatów i zapalono znicze.