bractwo kurkowe baner nowy

youtube-link

kalendarz imprez 2018

Dzisiaj
Wszystkie
3446
11142100

Pszczyna. Król Okręgu Śląskiego Bractw Kurkowych RP to Aleksander Mitek z Jelcza-Laskowic!

Jacek Mikołajczyk,sekretarz SBK GroduJelcz-Laskowice pisze z Pszczyny:

Miło mi poinformować, że w dniu 06.X.2018r. na Strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pszczynie odbyły się zawody o tytuł Króla Kurkowego Okręgu Śląskiego BK RP. Strzeleckie Bractwo Kurkowe Grodu Jelcz-Laskowice reprezentowała dwuosobowa delegacja w składzie: Wice Hetman Okręgu Śląskiego, Strzelmistrz SBK Grodu J-L - Brat Aleksander Mitek oraz Brat Stanisław Małkiewicz.

Strzelano w konkurencjach o tytuł „Króla Okręgu Śląskiego AD 2018”, o tytuł „Króla Królów”, o tytuł „Młodzieżowego Króla Okręgu”, o „Tarczę Zakończenia Sezonu Okręgu Śląskiego AD 2018” oraz tradycyjnie do „Kura”, która to konkurencja kończy zmagania strzelców.

W sztandarowej konkurencji, czyli strzelaniu o tytuł „Króla Okręgu Śląskiego AD 2018”, reprezentujący Jelcz-Laskowice Aleksander Mitek wykazał największe umiejętności i najcelniejsze oko zdobywając ten prestiżowy tytuł. Spośród kilkudziesięciu startujących, zakwalifikował się do finałowej dziesiątki. W finale oddał najcelniejszy strzał z karabinu czarnoprochowego. Drugie miejsce i tytuł Marszałka Prawego zdobył Brat Edward Wójcik z Pszczyny, natomiast trzecie miejsce i tytuł Marszałka Lewego zdobył Brat Piotr Kurek z Rybnika. Oprócz prestiżu, który towarzyszy temu wydarzeniu i zdobytemu tytułowi, Król Okręgu Śląskiego ma również obowiązki. Należą do nich między innymi: uczestnictwo w okresie panowania we wszystkich ważniejszych wydarzeniach brackich Okręgu oraz Zjednoczenia BK RP, ufundowanie ozdobnej tarczy będącej trofeum dla następnego Króla oraz uzupełnienie noszonego na szyi łańcucha królewskiego o kolejne ogniwo z wygrawerowanym imieniem i nazwiskiem oraz nazwą Bractwa, z którego pochodzi Król.

Zwycięzcy zawodów automatycznie stają się nową Radą Królewską Okręgu Śląskiego AD 2018. Aktualnie w jej skład wchodzą:

* Król Aleksander Mitek - SBK Grodu Jelcz-Laskowice

* Marszałek Prawy – Edward Wójcik KBS Pszczyna

* Marszałek Lewy – Piotr Kurek KBS Rybnik

Dodać trzeba, że to już trzeci w historii naszego bractwa tytuł Króla Okręgu Śląskiego BK RP. Wcześniej trofeum to przypadło w udziale zacnemu i wielce zasłużonemu Bratu Marianowi Jeruzalowi w roku 2008 oraz równie zacnemu i zasłużonemu Bratu Jackowi Mikołajczykowi w roku 2015. Hetman Bractwa – Eligiusz Piechota podkreśla, że zdobycie tytułu przez członka naszego Bractwa

obliguje nas do zorganizowania kolejnych zawodów w roku następnym. Wstępnie możemy określić, że będzie to w okresie jesiennym. Zawody o tytuł „Króla Okręgu Śląskiego” ciszą się dużą popularnością i są magnesem przyciągającym liczną rzeszę Braci Kurkowych z całego Okręgu, jak również zaprzyjaźnionych bractw z całej Polski. Są świetną okazją do promowania Jelcza-Laskowic na obszarze Dolnego i Górnego Śląska oraz całej Polski. Nasza pasja, którą jest zamiłowanie do uprawiania strzelectwa sportowego oraz historycznego strzelectwa czarnoprochowego, w połączeniu z kultywowaniem wartości patriotycznych, daje wiele satysfakcji oraz powoduje, że działalność prowadzona przez Bractwa Kurkowe cieszy się dużym uznaniem oraz zainteresowaniem wśród ludności. Prowadzona przez nas działalność jest dostrzegana przez społeczeństwo, czego dowodem jest rozwój szeregów naszej organizacji o kolejnych adeptów strzelectwa. Tylko w bieżącym roku przyjęliśmy w szeregi 4 kandydatów – dodaje Piechota, który jednocześnie podkreśla, że to wszystko czynione jest „Ku Chwale Ojczyzny, Grodu i Bractwa”. Zdobycie przez Aleksandra Mitka tytułu Króla Okręgu świetnie koresponduje z obchodzoną w tym roku setną rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Sekretarz SBK Grodu Jelcz-Laskowice

Jacek Mikołajczyk