bractwo kurkowe baner nowy

youtube-link

kalendarz imprez 2018

Dzisiaj
Wszystkie
3477
11142131

Kórnik. Konferencja „Quo vadis Frater?

Kazimierz Krawiarz pisze z Kórnika o konferencji „Quo vadis Frater?” - Historia i dzień dzisiejszy Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego (KBBK) w roku 100-nej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Dnia 15.10.2018 r. w Zamku Kórnickim odbyła się sesja naukowa poświęcona pytaniu: „Dokąd zmierzasz Bracie”. Organizatorami sesji była Biblioteka Kórnicka PAN reprezentowana przez prof. dr hab. Tomasza Jasinskiego, dyrektora Biblioteki Kórnickiej PAN i mgr Małgorzatę Potocką oraz Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe. Na zaproszenie organizatorów przybyli: Andrzej Wegner – członek Zarządu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, Jan Mazur – prezes Okręgu Poznańskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich, ks. kanonik Franciszek Sikora, ks. prob. Grzegorz Zbączyniak, szefowa KTPS w Kórniku Krystyna Janicka, liczne delegacje KBS ze Śremu, Poznania, Zbąszynia, Mosiny, Czarnkowa, Tarnowa Podgórnego.
Obrady rozpoczął prof. dr hab. Tomasz Jasiński, od powitania gości honorowych: posła Bartłomieja Wróblewskiego, prezesa „Fundacji Zakłady Kórnickie” - dr Dariusza Grzybka, członka zarządu Fundacji Zakłady Kórnickie dr Zbigniewa Kalisza, Jerzego Lechnerowskiego – burmistrza Gminy Kórnik, oraz Kazimierza Krawiarza inicjatora odnowienia bractw kurkowych w Polsce w 1987 r..
Obrady sesji prowadziła mgr Małgorzata Potocka, również autorka okolicznościowej wystawy pamiątek bractw kurkowych Bnina i Kórnika.
Wygłoszono następujące referaty: Grzegorz Kubacki Kontekst historyczny powstania Bractw Kurkowych w Bninie i Kórniku, Roman Czechoski Historia Bractwa w Kórniku do wybuchu II wojny światowej, dr Kazimierz Krawiarz Reaktywacja Bractwa w  okresie transformacji ustrojowej, referat Jana Grabkowskiego (starosty poznańskiego) Rola Bractw Kurkowych w aspekcie społecznym i obronnym, odczytał prof. T. Jasiński.
ks. kanonik Franciszek Sikora przedstawił Sylwetkę ks. Szczepana Janasika, patrona KBBK, Marek Baranowski Aktualny stan i kondycja Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego, Jerzy Lechnerowski Bractwo Kurkowe postrzegane aktualnie przez władze gminy, dr Paweł Redlarski Kurkowe Bractwa Strzeleckie w Polsce – stan badań i perspektywy badawcze,  Andrzej Wegner Ruch bracki w Polsce i Europie po reaktywacji, Roch Tarczewski Bractwa Kurkowe a stopnie wojskowe.
Po interesującej i ożywionej dyskusji i zakończeniu sesji, uczestników sesji uraczono wykwintnym obiadem w przyziemiach zamkowych.
Minęło trzydzieści lat od reaktywowania bractw kurkowych w Polsce. Nie wszystko w działaniach tych organizacjach jest zgodne z historycznymi zasadami bractw kurkowych, w których najważniejszymi są duch braterstwa. Wkład Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego w utworzenie struktury zjednoczeniowej, w doprowadzenia polskich bractw kurkowych do Federacji Europejskiej EGS, jest nie do przecenienia. Uczestnicy Sesji na czele z wiceprezesem EGS Andrzejem Wegnerem stwierdzili jak mało zrobiono w dziele zrozumienia idei brackich, jak mało wywalczono właściwego miejsca dla wolności bractw kurkowych, tymczasem podporządkowanym strukturom Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Zastanawiano się nad pomyłkowym w bractwach kurkowych strojeniem się w kontuszowość, historycznie związanymi z ubiorem szlacheckim. Celem bractw kurkowych jest bowiem obrona wartości związanych z funkcjonowaniem struktur miejskich, państwowych, ideowych i religijnych.
                Kazimierz Krawiarz