bractwo kurkowe baner nowy

youtube-link

kalendarz imprez 2018

Dzisiaj
Wszystkie
5033
10856896

Kraków. Król Jan IIII Sobieski chyba do Wiednia nie pojedzie

Szanowni Bracia!

Mało prawdopodobne wydaje się, żeby 12 wrzesnia w Wiedniu na Kahlenbergu odsłonić pomnik króla Jana III Sobieskiego. Przypomnijmy, że 13. próbę upamiętnienia zwycięstwa nad potegą turecką podjął przed kilku laty Społeczny Komitet na czele którego stanął Piotr Zapart, członek krakowskiego Bractwa Kurkowego. W Komitecie założycielskim na 12 członków było 9 braci kurkowych. Pomnik miał powstać z pieniędzy społecznych. Do zbiórki dwukrotnie przyłączyło się też nasze Zjednoczenie oraz indywidualnie wielu braci. Projektantem monumentu jest prof. Czesław Dźwigaj, który w Parku Strzeleckim w Krakowie wystawił miniaturę pomnika. Sam król Jan III Sobieski z husarią jest już gotowy do ustawienia na postumencie na Kahlenbergu. Stoi jednak w zakładach odlewniczych w Gliwicach, bo Wiedeńczycy nie chcą takiego pomnika. Poniżej pismo wyjaśniające te sprawę:

Oświadczenie Przewodniczącego Parlamentu Kraju Związkowego Wiednia Ernsta Wollera dotyczące pomnika Jana III Sobieskiego w Wiedniu:

 

Kraków i Wiedeń łączą od lat przyjacielskie relacje, co najlepiej obrazuje wiele wspólnych projektów i działań, jak i istnienie Biura Miasta Wiednia w Krakowie.


Oba miasta łączy również umowa o współpracy, która niedawno została ponownie przedłużona. Wiedeń jest otwarty na zgodne z duchem czasu upamiętnianie historii i od lat tworzy liczne miejsca pamięci. Choć w Wiedniu istnieje wiele miejsc związanych z Janem III Sobieskim (ulica Sobieskiego, plac Sobieskiego, kaplica Sobieskiego oraz liczne tablice pamiątkowe w kościołach), miasto zamierza wybudować na wzgórzu Kahlenberg nowy pomnik Jana III Sobieskiego.

 

Niezbędnym warunkiem wybudowania pomnika w Wiedniu jest otrzymanie pozytywnej opinii Rady ds. Wznoszenia Obiektów i Monumentów Upamiętniających, która to Rada została powołana do życia przez Miasto Wiedeń w 2017 roku. Owa Rada wydała jednak negatywną opinię na temat przedstawionego projektu.

W związku z tym doszło do spotkania przedstawicieli obu miast na najwyższym szczeblu. 11 lipca 2018 roku prezydenci obu miast, Ludwig i Majchrowski, doszli do porozumienia, iż w związku z odmowną decyzją Rady co do pomnika, nie będzie on postawiony w Wiedniu. Znajdzie się jednak dla niego honorowe miejsce w Krakowie. Zamiast tego obaj prezydenci zgodzili się na propozycję Wiednia, aby miasto Wiedeń stworzyło projekt nowego pomnika i go wybudowało.

 

Wiedeń zaproponował również ogłoszenie międzynarodowego konkursu na miejsce pamięci dla Jana III Sobieskiego w Wiedniu, które odpowiadałoby dzisiejszym standardom. Konkurs miałby się odbyć w ścisłej współpracy z miastem partnerskim Wiednia, Krakowem. Pomnik miałby podkreślać historyczne związki w świetle ukierunkowanej na przyszłość europejskiej kultury upamiętniania. Wszelkie koszty pokryje Miasto Wiedeń. W tym konkursie będą również mogli wziąć udział polscy artyści. Miasto Kraków zostanie poproszone o oddelegowania jednej osoby do komisji konkursowej.

 

W trakcie przeprowadzania konkursu i przygotowań do budowy pomnika zostanie w zaplanowanym już na Kahlenbergu miejscu zainstalowana tablica pamiątkowa z następującym napisem:

 

„Bitwa na Kahlenbergu, 12 września 1683 roku, była kulminacją i punktem zwrotnym ścierania się dwóch imperiów, ekspandujących na zachód Osmanów i zmuszonych do defensywy Habsburgów. Dzięki europejskiemu przymierzu zawartemu w obronie Krakowa i Wiednia, w którym wiodąca rola przypadła królowi Polski Janowi III Sobieskiemu, udała się odsiecz miasta. Ponad 50.000 ludzi z wielu różnych krajów straciło życie w tych walkach o Wiedeń. Niech to wydarzenie pozostanie w pamięci, aby ciągle nawoływać do pokojowej koegzystencji w Europie!”

 

Ponadto współpraca Krakowa i Wiednia zostanie pogłębiona poprzez wymianę partnerską szkół. W szkole partnerskiej w Krakowie mógłby również zostać postawiony przeznaczony dla Wiednia pomnik.

 

Wiedeń, 23.08.2018