bractwo kurkowe baner nowy

youtube-link

kalendarz imprez 2018

Dzisiaj
Wszystkie
915
11166676

Poznań. Prezydent Miasta wyznaczył nowy termin zjazdu delegatów

Szanowni Bracia!
Największe święto europejskich strzelców historycznych za nami. Tym razem nie odnieśliśmy spektakularnych sukcesów, nie przywieźliśmy żadnego z ważnych tytułów. Czas wrócić na własne podwórko i do naszch spraw.

Raakcją na list otwarty prezesa Krzysztofa Larskiego opublikowany w niedzielę 12, sierpnia 2018 na naszej stronie internetowej było pismo od brata Adama Gołembowskiego:

 

Nie mam zamiaru polemizować z bratem Krzysztofem jednak ten list nie może pozostać bez wyjaśnienia.

    Po pierwsze nie uzurpuje sobie żadnych praw do dalszego sprawowania funkcji prezesa tylko muszę razem ze starym zarządem wykonać polecenie Organu Nadzoru jakim nad naszą organizacją jest Prezydent Miasta Poznania.
    Pismo Prezydenta jednoznacznie wyjaśnia sytuację jaka zaistniała po wyborach Słupi.
    Nie zastosowanie się do wezwania Organu Nadzoru grozi konsekwencjami Prawno administracyjnymi.
    W świetle decyzji Prezydenta list brata Larskiego sieje tylko zamęt a niczego nie wyjaśnia.

Z brackim pozdrowieniem
Adam Gołembowski


Oto treść kolejnego pisma jakie wpłynęło na adres Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Wysłane zostało przez prezydenta Poznania 31 lipca 2018 r. z sygnaturą Nr. sprawy: SOUK-XII.511.238.2018, l.dz. 31071800985

 

Odpowiadając na pismo Stowarzyszenia z 24 lipca 2018 r. - prośbą o zmianę wyznaczonego terminu zwołania zjazdu delegatów uprzejmie informuję, że organ nadzorujący przedłuża termin określony w piśmie z 12 lipca 2018 r. (l.dz.1107801260) do końca listopada 2018 r.

 

Zwracam uwagę na konieczność zachowania wszelkich procedur określonych w przepisach ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz Statucie Zjednoczenia, przede wszystkim:
1. właściwego zwołania zjazdu przez Zarząd wpisany aktualnie do KRS,
2. rzetelnej weryfikacji delegatów uprawnionych do udziału w zjeździe oraz sporządzenia listy obecności z własnoręcznymi podpisami delegatów,
3. przyjęcia regulaminu obrad zgodnego z zapisami statutu
4. sporządzenia szczegółowej dokumentacji ze zjazdu tj. protokołu wraz z podjetymi uchwałami.

 

Jednocześnie ponownie wyrażam przekonanie, że wybrane przez organ nadzorujący rozwiązanie tj. wezwanie do ponownego zwołania zjazdu przez Zarząd wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym (w którego skład wchodzi większość osób wybranych na Kongresie w Słupi, uzupełnionym następnie o nadzwyczajny zjazd w Sypniewie) przyczyni się do rozwiązania sytuacji i zażegnania konfliktu w Zjednoczeniu Kurkowych Bractw Strzeleckich RP.

 

Pismo podpisała z upoważnienia Prezydenta Miasta Halina Wojtkowska, zastępca dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych.