bractwo kurkowe baner nowy

youtube-link

kalendarz imprez 2018

Dzisiaj
Wszystkie
4808
10856671

Poznań. Pismo od Prezydenta Miasta Poznania

Na adres Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP ul. Hetmańska 101/1a w Poznaniu wpłynęło pismo z Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Poznania sygnowane znakami: Nr. Sprawy:SOUK-XII.511.238.2018 l.dz. 11071801260

Poznań 12 lipca 2018

   Na podstawie art. 28w związku z art 8 ust. 5Pkt. 2 ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U z 2017 r poz. 210jt) sprawując z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania nadzór nad działalnością stowarzyszeń, wzywam Zarząd Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej w składzie figurującym z Krajowym Rejestrze Sądowym do ponownego zwołania i przeprowadzenia Kongresu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP celem wyboru władz w sposób zgodny ze statutem Stowarzyszenia w terminie do końca września 2018r.

 

Tu następuje obszerne uzasadnienie.

 

Pismo podpisała Halina Wojtkowska, zastępca dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Poznania

 

Z fragmentami pisma w oryginalnym brzmieniu można zapoznać się przeglądając naszą galerię