bractwo kurkowe baner nowy

youtube-link

kalendarz imprez 2018

Dzisiaj
Wszystkie
882
11166643

Poznań. Nadzwyczajny Kongres Zjednoczenia

Siostry i Bracia Kurkowi !!!


Sekretariat zjednoczenia w dniu 15.05.2018r wysłał do wszystkich bractw wchodzących w skład ZKBS RP pismo zwołujące Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Bractwa które zadeklarowały otrzymywanie korespondencji ze zjednoczenia w formie elektronicznej otrzymały pismo na adresy podane w deklaracji, natomiast pozostałe bractwa otrzymały pismo tradycyjnie drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru. Mając na celu jak najszerszy dostęp wszystkich członków Bractw Kurkowych do informacji istotnych dla naszej organizacji poniżej zamieszczamy treść pisma zwołującego Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów ZKBS RP. Jednocześnie przypominamy że warunkiem otrzymania mandatu delegata jest złożenie w sekretariacie zjazdu pisemnego pełnomocnictwa Zarządu Bractwa delegującego swoich przedstawicieli na Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów

 

W imieniu Zarządu ZKBS RP
Z Brackim Pozdrowieniem

Prezes Zjednoczenia
Krzysztof Wojciech Larski
Poznań 2018.06.02. 

Pobierz pismo zwołujące Nadzwyczajne Walne plik PDF