bractwo kurkowe baner nowy

youtube-link

kalendarz imprez 2018

Dzisiaj
Wszystkie
2937
11168698

Poznań. Nadzwyczajny Zjazd Zjednoczenia

Do Kurkowych Bractw Strzeleckich Stowarzyszonych w ZKBS RP. Na  podstawie §16, pkt1, lit. a) Statutu Zjednoczenia Bractw Kurkowych RP w imieniu Zarządu zwołuję Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Zjednoczenia, który odbędzie się dnia  08  czerwca 2018r. Początek obrad o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Pałacu w Sypniewie koło Więcborka – siedzibie okręgu Króla Zjednoczenia. W przypadku nie spełnienia warunku określonego w  §15  pkt 3 Statutu zastosowany zostanie §15 pkt 4 Statutu.  
 

Zgodnie z §16, pkt 2 powodem zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Zjednoczenia jest:

* Podjęcie uchwał i wniosków wniesionych na XV Kongresie Zjednoczenia
* Wybory uzupełniające do Władz Zjednoczenia.

Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Zjednoczenia:
1.  Powitanie delegatów – otwarcie zjazdu.
2.  Przyjęcie Regulaminu Obrad Nadzwyczajnego Zjazdu Delegató w Zjednoczenia
3.  Wybór Prezydium Zjazdu.
4.  Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Zjednoczenia.
5.  Wybór komisji zjazdowych:
a)  Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej w liczbie
 5 braci
b)  Wybór komisji uchwał i wniosków w liczbie 3 braci.
6.  Stwierdzenie prawomocności Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Zjednoczenia.
7.  Wystąpienie Prezesa Zjednoczenia.
8.  Dyskusja.
9.  Wybory do Władz Zjednoczenia:
9.1.     Uzupełniające 2 członków zarządu
9.2.     Wybory pełnego składu Komisji Rewizyjnej  w liczbie 6 osób.
9.3.     Wybory prezesa oraz 4 członków Sądu Honorowego.
10. Podjęcie uchwał i wniosków wniesionych na XV Kongresie Zjednoczenia.
11. Wolne głosy.
12. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Zjednoczenia.

W imieniu Zarządu ZKBS RP

Z Brackim Pozdrowieniem
Prezes Zjednoczenia
Krzysztof Wojciech Larski


W myśl §14 Statutu ZKBS RP:
1.    Krajowy Zjazd Delegatów Zjednoczenia składa się z upoważnionych przedstawicieli poszczególnych Kurkowych Bractw Strzeleckich, przynależnych do Zjednoczenia.
2.    Każde Bractwo ma prawo wydelegować jednego (delegata) członka na każde rozpoczęte 20 członków.
3.    W delegacji winien znajdować się prezes Bractwa lub delegat znający wewnętrzne sprawy organizacyjno – administracyjne Bractwa.
4.    Delegaci winni być zaopatrzeni w pisemne pełnomocnictwo odnośnego Zarządu, którym muszą się legitymować wobec Zarządu Zjednoczenia pod rygorem utraty brania udziału w głosowaniu.
5.    Bractwa zalegające z zapłaceniem składek, nie są uprawnione do wysyłania delegatów na Zjazd z prawem głosowania.

Biuro Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu delegatów Zjednoczenia czynne będzie w dniu zjazdu od godziny 12.00