bractwo kurkowe baner nowy

youtube-link

kalendarz imprez 2018

Dzisiaj
Wszystkie
921
10103928

Jarocin/Słupia. XV Kongres Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

Oto relacja brata Ignacego Ścibiorka z Kongresu w Jarocinie/Słupi

W dniach 21 i 22 kwietnia br. odbył się Kongres Bractw Kurkowych, którego celem był dokonanie oceny dotychczasowej działalności, wyboru zarządu i organów Zjednoczenia oraz ustalenia strategii działania na najbliższą trzyletnią kadencję.
Gospodarzem spotkania było Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Jarocinie, które obchodzi jubileusz 270 - lecia powstania i 20 - lecia reaktywacji działalności.
Kongres rozpoczął się uroczystą mszą święta sprawowaną w kościele pw. Chrystusa Króla w Jarocinie. Na prośbę br. Piotra Sitarza - Króla Zjednoczenia, uroczystą mszę św. odprawił Metropolita Kaliski JE bp Edward Janiak, w intencji wszystkich braci kurkowych. Poświęcił też brackie tarcze turniejowe, stanowiące trofea w planowanych zawodach.
W bardzo brackiej homilii nawiązał on do korzeni i naszej historii , oraz współczesnych wezwań.
Po mszy wszyscy uczestnicy kongresu, prawie pół tys. braci i sióstr udało, się w paradnym szyku na przemarsz ulicami miasta. Towarzyszyła nam orkiestra dęta oraz bardzo wiele pocztów sztandarowych.
Następnie delegaci udali się do Słupi, gdzie w pięknych wnętrzach pałacowych br. Jana Klauzy, odbyła się kongresowa część merytoryczna.
Aktualnie w Zjednoczeniu sfederowanych jest 124 bractwa, skupiające 3156 członków, a których reprezentowało 208 delegatów.
Spotkanie rozpoczęliśmy Hymnem Zjednoczenia z udziałem orkiestry "Capela Zamku Rydzyńskiego", które też wystąpiła później w interesującym recitalu.
Uroczystość rozpoczął Prezes KBS br. Piotr Matuszak, a następnie przywitał delegatów br. Adam Gołembowski - Prezes Zarządu Zjednoczenia.
Były przemówienia władz wojewódzkich, samorządowych i przedstawicieli organizacji współpracujących z naszymi bractwami.
Ze szczególnym zainteresowaniem uczestników - delegatów, spotkał się list księcia Luisa Charlesa de Merde - Prezesa EGS - u, który odczytał wszystkim delegatom br. Andrzej Wegner – Wiceprezes EGS-u.
W trakcie części wstępnej były też odznaczenia i gratulacje dla wybitnych działaczy ruchu brackiego w kraju. Następnie wykonano wszystkim delegatom i gościom pamiątkowe zdjęcie.
Bractwo jarocińskie zadbało o udział i pokaz patronackich stoisk, w tym pięknych pasów kontuszowych i niezbędników brackich.
Była też możliwość zwiedzenia jedynego w kraju Muzeum Brackiego, którego właścicielem i kustoszem jest br. Jan Klauza.

Następnie delegaci rozpoczeli część merytoryczną Kongresu. Powołano stosowne komisje oraz zespoły problemowe.
Przedstawiono sprawozdania ustępującego Zarządu Zjednoczenia KBS RP.
- Prezesa Zjednoczenia /br. Adam Gołembowski/
- Skarbnika Zjednoczenia /br. Tadeusz Żychlewicz/
oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego.
Po dyskusji nad sprawozdaniami udzielono ustępującemu zarządowi absolutorium.
W kolejnej części kongresu wybrano na nowego Prezesa Zarządu Zjednoczenia br. Krzysztofa Larskiego z bractwa w Kcyni, prezesa Okręgu Bydgoskiego /Gratulacje !/.
Delegaci podziękowali ustępującym braciom funkcyjnym Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądowi Brackiemu.
Miałem przyjemność być przez dwie kadencje członkiem zarządu i podziękowałem za propozycje dalszego działania w tej strukturze.
Delegaci następnie wybrali nowy Zarząd Zjednoczenia , Komisię Rewizyjną i Sąd Bracki / więcej na stronie www i fb Zjednoczenia http://www.bractwakurkowe.com.pl/…/1230-jarocin-jarocin-krz… Okręgu Centralnego ZKBSRP Okręg Centralny Zjednoczonych Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

Zakończyliśmy pracę już po godz. 1 – szej w niedzielę /wzorce naszych parlamentarzystów/.
Został nam do zaliczenia jeszcze nocny kongresowy raut bracki.

W drugim dniu odbyły się turniej kongresowy m.in. o Tytuł Króla Zjednoczenia i Mistrza Zjednoczenia oraz wiele tarcz okolicznościowych. -
Z brackimi pozdrowieniami – Ignacy Ścibiorek