bractwo kurkowe baner nowy

youtube-link

kalendarz imprez 2018

Dzisiaj
Wszystkie
2141
10355163

Łódź. Ignacy Ścibiorek nadal starszym

Ignacy Ścibiorek pisze z Łodzi:

Szanowni Panowie Bracia !
 W dniu 24 marca 2018 r. r. w naszej siedzibie odbyło się XXIII Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze Łódzkiego  Bractwa Kurkowego. Obowiązki przewodniczącego zgromadzenia powierzono br. Andrzejowi Kałuży, a sekretarza br. Ryszardowi Jaworskiemu.  Bracia po złożeniu sprawozdań przez organy statutowe: Rady Starszych - Starszego Bractwa,  Administratora br. Jerzego Kąckiego /materiały/, Podskarbiego - br. Michała Suwalskiego , Strzelmistrza br. Dariusza Doleckiego, Przewodniczącego Sądu br. Andrzeja Mariańskiego   oraz Komisji Wizytatorów  - br. Roberta Gajewskiego, dokonali oceny merytorycznej naszej działalności brackiej w roku ubiegłym.  Po dyskusji, rozpatrzeniu sprawozdań podjęto m.in. uchwały dotyczące:
- udzielenia absolutorium Radzie Starszych za rok 2017,
- zatwierdzeniu wykonania budżetu za rok 2017,
- przyjęcia uchwały o budżetowej bractwa na rok 2018,
- przyjęciu programu działalności bractwa i terminarza strzelań na rok 2018.      
Złożono braciom informacje z przebiegu i wyników zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Okręgu Centralnego Zjednoczenia KBS RP w Witaszycach /17.03./ oraz posiedzenia Zarządu Zjednoczenia w Ostrowie Wlk /10.03/. Zapoznano z programen brackich uroczystości krajowych w roku jubileuszowym 100 - lecia  odzyskania niepodległości. Przypomniano ważne wydarzenie, które miało miejsce w dniach 1 i 2 kwietnia 2017r, a którego gospodarzem było łódzkie bractwo - VI Spotkanie V Komandorii Europejskiego Rycerstwa Świętego Sebastiana.
Dużo czasu w dyskusji poświęcono sprawom funkcjonowania i utrzymania strzelnicy - realizacji koniecznych remontów i prac konserwacyjnych.  W roku ubiegłym nasi bracia uczestniczyli w 8 dniach turniejowych na naszej strzelnicy oraz 18 wyjazdowych w bractwach kurkowych  Okręgu Centralnego i na terenie kraju. Przyjęto informację o działalności  działąjącej Sekcji Strzeleckiej przy naszym bractwie , która liczy 56 członków. Podkreślano konieczność kontynuowania  kolejnej kwesty na Cmentarzu Starym , a także realizacji kolejnej edycji Zawodów Służb Mundurowych o Puchar Wojewody Łódzkiego, z okazji narodowego Święta Niepodległóści RP. Oceniany był rok ubiegły, ale też 5 - letni czas pracy ostatniej kadencji Rady Starszych.
Następnie w głosowaniu tajnym, wybrano nowy skład Rady Starszych w składzie;
Starszy Bractwa br. Ignacy Ścibiorek
Rada w składzie bracia; Edward Kulanty, Dariusz Dolecki, Jerzy Kącki, Andrzej Sylwestrzak, Andrzej Kałuża,Jarosław Wieczorek i Marek Bartel.
oraz
Wizytatorzy bracia: Robert Gajewski, Michał Suwalski i Andrzej Zdziennicki.
Sąd Bracki w składzie Andrzej Mariański.Cezary Gosławski i Dariusz Lewandowski.
Uczestnicy Zgromadzenia podziękowali braciom Piotrowi Fryczce, Włodzimierzowi Tłokińskiemu oraz Michałowi Suwalskiemu za wieloletnią pracę w strukturach Rady Starszych.
Drugą częścią spotkania było tradycyjne "Jajeczko brackie". Części duchowej przewodniczył br. ks. Jerzy Kołodziejczak - nasz bracki kapelan.  który też złożył ze Starszym Bractwa - życzenia świąteczne. Podziękowania dla br. Andrzeja Sylwestrzaka za katering bracki.
Zgromadzenie poprzedziła kolejna edycja "Turnieju Wielkanocnego ". w których  pierwsze miejsce zdobył  br. Piotr Fryczka, drugie br. Robert Gajewski a trzecie br. Marek Bartel.
    Bogactwo stołu i  bracka atmosfera towarzyszyła tej części naszego spotkania oraz twórczo wpisuje się w 195 rok naszej działalności i Jubileuszy 100 - lecia Odzyskania Niepodległóści naszej Ojczyzny.
Z brackimi pozdrowieniami
Ignacy Ścibiorek, Starszy Bractwa