bractwo kurkowe baner nowy

youtube-link

kalendarz imprez 2018

Dzisiaj
Wszystkie
2110
10355132

Witaszyce. Jan Klauza nadal prezesem Okręgu Centralnego

Ignacy Ścibiorek pisze z Witaszyc:

Szanowni Przyjaciele  !

W dniu 17 marca br. w pięknych wnętrzach pałacu w Witaszycach, odbyło się Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckivj RP. Udział w nim wzieło 27 delegatów z 12 bractw wchodzących w struktury naszego okręgu. Po przywitaniu przez br. Jana Klauzę - dotychczasowego prezesa, gospodarza pałacu, zebraniu przewodniczył br. Jerzy Kowalski.

W trakcie spotkania m.in.
- złożył bardzo obszerne sprawozdanie z działalnośći w ostatniej kadencji br. Jan Klauza, który też podziękował wszystkim członkom ustępującego zarządu, oraz braciom z całego okręgu, a w szczególności nowopowstałym  bractwom. Złożył sprawozdanie z budowy i odsłonięncia Pomnika Brata Kurkowego w Poznaniu, powołaniu fundacji "Pomoc bracka" i wydawnictwach podsumowujących jubileusz Zjednoczenia. Przedstawił też najważniejsze zadania do realizacji w najbliższej kadencji nowego zarządu i  bractw w okręgu.

- sprawozdanie Skarbnika Okręgu

- sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, która złożyła wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu.

- sprawozdanie Sądu Honorowego

Po bogatej i interesującej merytorycznej dyskusji, w której poruszano m.in. realizację zaplanowanych w roku bieżącym 24 turniejów strzeleckich organizowanych przez nasz okręg, udział w Kongresie Zjednoczenia w dniach 21 i 22 kwietnia br., Zjeździe Europejskicm Strzelców Historycznych w Holandi (23 - 26 sierpnia br) oraz uroczystościach Jubileuszowych 100 - lecia odzyskania niepodległości w Ostrowie Wlk.  z udziałem wszystkich bractw kurkowych w kraju (15 września br). Ponadto podjęto uchwałę o utworzeniu strony OC na facebooku. Koordynatorem tej stronki został br. Michał Wieremiejczyk. W roku 2019 gospodarzem Turnieju Królewskiego i Żniwnego zostało Bractwo Warszawskie. W roku bieżącym zostały nam wręczone zaproszenia na powyższy turniej, którego gospodarzem będzie w dniu 26 maja Bractwo Świętokrzyskie.
Po wysłuchaniu powyzszych informacji, delegaci podjęli  uchwałę, o udzieleniu absolutorium ustępującym władzom.
Następnie przystąpiono do wyboru organów nowego Zarządu Okręgu Centralnego.
Wybrano przez aklamację na stanowisko prezesa Zarządu br. Jana Klauzę, który pełnił tą funkcję przez ostatnie 17 lat. Do Zarządu zostali wybrani też bracia: Ignacy Ścibiorek, Michał Wieremiejczyk, Jerzy Kowalski, Ryszard Kopczyński i Dariusz Dolecki. Ponadto w skład władz okręgu wchodzą urzędujący Starsi/Prezesi/Hetmani wszystkich bractw Okręgu Centralnego.
W skład Sądu Brackiego weszli bracia: Andrzej Kałuża, Robert Gajewski i Marek Majek.
W skład Komisji Rewizyjnej wybrano Katarzynę Gajewską, Andrzeja Cięgorza i Krzysztof Kubiak.
W trakcie spotkania były też życzenia i odznaczenia skierowane do Jana oraz wspólne zdjęcie.
Po zakończeniu części merytorycznej br. Jan Klauza zaprosił wszystkich przybyłych braci na " jajeczko brackie", oraz złożył życzenia świąteczne z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy. dla delegatów i wszystkich braci oraz  sympatyków ruchu brackiego na terenie okręgu.
Dziękujemy za bogactwo stołu.
Z brackimi pozdrowieniami
Ignacy Ścibiorek