bractwo kurkowe baner nowy

youtube-link

kalendarz imprez 2018

Dzisiaj
Wszystkie
1207
12210567

Poznań. ZARZĄDZENIE NR 5/2019 PREZESA ZJEDNOCZENIA KURKOWYCH BRACTW STRZELECKICH R.P.

ZARZĄDZENIE NR 5/2019 PREZESA ZJEDNOCZENIA KURKOWYCH BRACTW STRZELECKICH R.P. Z DNIA 31.08.2019

 

Poznań 31.08.2019r
L.dz. KLA-09/2019

 

Na podstawie Statutu Zjednoczenia w związku z niespełnieniem przez Zarząd Okręgu Krakowskiego ZKBS RP poprzedniej kadencji obowiązków wynikających z §42 pkt1, ust c oraz §43 pkt e) Statutu Zjednoczenia jako Prezes Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej zarządzam co następuje:
1. Przeprowadzenie turnieju strzeleckiego o tytuł Króla Kurkowego Okręg Krakowskiego ZKBS RP w terminie nieprzekraczalnym 30 dni od wydania niniejszego zarządzenia.
2. Turniej strzelecki przeprowadzić na strzelnicy KBS w Tarnowie.
3. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam solidarnie członkom byłego Zarządu Okręgu Krakowskiego kadencji 2015 – 2018 pod przewodnictwem byłego Prezesa Okręgu Krakowskiego Brata Jerzego Gałczyńskiego.
4. Nadzór z ramienia Zjednoczenia oraz przedstawicielstwo w imieniu Prezesa Zjednoczenia nad zwołaniem i przebiegiem turnieju sprawować będzie V-ce Prezes ZKBS R.P. Brat Zdzisław Grzelka.
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31.08.2019r.

Uzasadnienie:
Zgodnie ze Statutem Zjednoczenia §41, pkt 5 kadencja władz okręgu rozpoczyna się i kończy równocześnie z kadencją Zarządu Zjednoczenia. Okręg Krakowski nie dopełnił wymogu statutowego wyboru nowych władz przed Kongresem Zjednoczenia w Jarocinie, nie powiadamiając o tym fakcie ówczesnych władz zjednoczenia. Na mocy przytoczonego powyżej §41, pkt 5 Zarząd Okręgu Krakowskiego utracił moc prawną. Mając na uwadze poprawną pracę całego zjednoczenia oraz prawa jego członków jakimi są Bractwa Okręgu Krakowskiego do realizacji celów Statutowych jakimi są turnieje strzeleckie w celu wyłonienia Króla Okręgu ZKBS RP należało skorzystać z przysługujących Prezesowi Zjednoczenia uprawnień wynikających ze statutu naszej organizacji.

Prezes Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich R.P.
Krzysztof Wojciech Larski

Witkowo. Raut królewski 2019

W dniu 06.09.2019 r. na zaproszenie Króla Kurkowego A.D.2019 KBS Witkowo Brata Wiktora Knast oraz Rycerzy Brata Tomasza Adamczyka i Brata Bogusława Mołodekiego w Skorzęcinie na campingu Mieszko w miłej atmosferze odbył się Raut Królewski.

Czytaj więcej...

Skarszew. II Turniej Strzelecki

Witam serdecznie Zacnych i Szanownych  Braci oraz Siostry. W imieniu całego zarządu oraz pozostałych członków Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Skarszewach mam ogromną  przyjemność zaprosić do udziału w zawodach strzeleckich organizowanych przez SBK Skarszewy w dniu 29 września 2019r.
Zapewniamy wspaniałą atmosferę, dobrze przygotowane zawody strzeleckie, myślę również że wspaniałe nagrody oraz piękne tarcze, ale przede wszystkim dobre towarzystwo, było by nam niezmiernie miło gościć Braci i Siostry, a z pewnością wasza obecność pomogła by młodemu Bractwu podnieść rangę tego wydarzenia.

Czytaj więcej...

Pamięci krakowskich bohaterów wojny, gen.Stanisława Rostworowskiego i małżeństwa Jadwigi i Zygmunta Karłowskich

Dokładnie 75 lat temu, 11 sierpnia 1944 r. w mieszkaniu przy ul. św. Marka 8 Niemcy aresztowani gen. Stanisława Rostworowskiego – inspektora Komendy Głównej Armii Krajowej na okręg Kraków oraz Jadwigę i Zygmunta Karłowskich – organizatorów służby sanitarnej AK w Krakowie. Generał Stanisław Rostworowski i Zygmunt Karłowski jeszcze tego samego dnia, w osławionej siedzibie Gestapo na ul. Pomorskiej 2, zostali zakatowani na śmierć. Jadwiga Karłowska po serii przesłuchań została, miesiąc później (11 września 1944 r.), rozstrzelana w obozie KL Płszów.

Czytaj więcej...

Deinze. Wizyta krakowskich braci kurkowych w Maastricht, Deinze, Gandawie i Rixenstart

Okres wakacyjny spowodował opóźnienie w informowaniu o życiu Bractw Kurkowych. Nadrabiamy więc zaległości. Oto kilka uwag na temat wyjazdu grupy krakowskich braci kurkowych, w tym reprezentantów Zjednoczenia do Belgii i Holandii w dniach 18-22 lipca br. Najważniejszym celem podróży krakowskich braci kurkowych do Belgii i Holandii było spotkanie z organizatorami XX Europejskiego Spotkania Strzelców Historycznych EGS w 2021 r. w Deinze. Pretekstem do urządzenia tej wyprawy był piątkowy koncert André Rieu, który tradycyjnie występuje latem z Orkiestrą Johanna Straussa na placu Vrijthof w Maastricht. Całę Maastricht żyje wyłącznie koncertami Andre Rieu. Codziennie wieczór bezpośrednio oglądało je ponad 10 tyś. ludzi. To naprawdę wspaniałe przeżycie.

Czytaj więcej...